exit, black friday ×

PV Informer

Ulogujte se / registrujte i pišite sa nama.

Prijavite se

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku i budite aktivan učesnik sajta PV Informer... pišite, komentarišite i dijelite sadržaj

×
Drustvo

PV Informer | objavljeno: | izvor: Fos media
Broj pregleda članka: 99

Savjet za kontrolu rada policije: Značajno povećan broj pritužbi građana


Savjet za kontrolu rada policije: Značajno povećan broj pritužbi građana

Savjet za građansku kontrolu rada policije objavio je zbirne statističke podatke o svom radu u 2018. a detaljan izvještaj dostavio je Skupštini Crne Gore, saopšteno je iz Savjeta. 

Rad i postupanje Savjeta za građansku kontrolu rada policije u 2018. tekao je kroz ukupno 94 predmeta/slučaja. 

"Ukupno 15 predmeta su formirani 2017. na osnovu nastavljenog rada iz te godine a 79 predmeta je formirano u 2018. Savjet je pratio i implementaciju jednog predmeta zaključenog u 2016. 

Na osnovu pritužbi građana formirana su ukupno 52 predmeta ili 55,32% od ukupnog broja predmeta. Po sopstvenoj inicijativi Savjeta formirana su 24 predmeta (25,5%), a na osnovu pritužbi i obraćanja nevladinih organizacija (NVO) formirano je 11 predmeta (11,7%).Na osnovu pritužbi policijskih službenika formirana su 4 predmeta (ili 4,25% od ukupnog broja slučaja) a po jedan predmet je formiran na osnovu obraćanja sindikalne organizacije, Skupštine Crne Gore i inicijative CB Nikšić", navedeno je u saopštenju. 

U odnosu na 2017. došlo je do značajnog povećanja broja predmeta (preko 55%) dok se u odnosu na 2016. radi o istom broju predmeta u radu, dodaju iz Savjeta. 

"Značajno je povećan broj pritužbi građana. Na osnovu obraćanja građana u 2018. su formirana 52 predmeta (55% ukupnog broja predmeta) a u 2017, po istoj osnovi je formirano 29 predmeta (48% ukupnog broja predmeta). Povećalo se i obraćanje policijskih službenika. U 2018. postupalo se po 4 pritužbe a u 2017. po pritužbi jednog bivšeg policijskog službenika koji je angažovanjem Savjeta vraćen u službu.

Broj predmeta (pritužbi i inicijativa) u odnosu na 2017. je povećan preko 55%. Broj predmeta u 2017. u odnosu na 2016. godinu je bio manji oko 30%", dodaje se u saopštenju. 

Od ukupnog broja predmeta u radu (94) njih 17 ili 18% se odnosilo na primjedbe u vezi prekoračenja policijskih ovlašćenja od čega 12 predmeta uključuje i postojanje tjelesnih povreda (13% od ukupnog broja predmeta), 12 predmeta ili 13% ukupnog broja predmeta podrazumijeva provjeru postupanja policije u konkretnim slučajevima a 29 predmeta ili 31% se odnosi na navodnu povredu nekih drugih prava i sloboda pri primjeni policijskih ovlašćenja, dodaju iz Savjeta. 

"Ostali se predmeti, njih 36 ili 38,3% od ukupnog broja predmeta u radu, odnose na pitanja iz policijskog integriteta, poboljšanja primjene policijskih ovlašćenja ili razvoja policijske organizacije.

Predmeti u radu Savjeta podrazumijevali su provjeru postupanja policije prema 75 građana a provjerama je obuhvaćeno postupanje 90 policijskih službenika i starješina.

Povreda ljudskih prava i neprofesionalno postupanje policije utvrđeno je kod 23 predmeta ili 24,5% od ukupnog broja predmeta (2017: 26,6%; 2016: 41%).

Profesionalno i zakonito postupanje policije je konstatovano u 44 predmeta ili 48,8% od ukupnog broja predmeta (2017: 38,3%; 2016: 36,2%).

U dva slučaja (od 4 po kojima je postupano) je utvrđena povreda prava policijskih službenika i iste su otklonjene.

Ostali predmeti su zaključeni preporukama i odgovarajućim zaključcima (bez izdavanja ocjene)", dodaje se u saopštenju. 

Obustavljen je rad u jednom predmetu (1%) zbog dalje nesaradnje podnosioca pritužbe a jedan predmet je, zbog nenadležnosti, dostavljen na dalje postupanje MUP Crne Gore.

"Ukupno je 10 predmeta, ili 10,6%, prenijeto u rad u 2019. (2018: prenijeto iz 2017 ukupno 15 predmeta ili 25%; 2017: prenijeto, iz 2016, 11 predmeta ili 13,2% od ukupnog broja predmeta na kojima je rađeno u toj godini).

U 2018. Savjet je izdao ukupno 41 preporuku od kojih je njih 12 uvaženo ili je na njih pozitivno odgovoreno (29% od ukupnog broja izdatih preporuka) što je značajno manje nego 2017 (54%). Od ukupnog broja izdatih preporuka njih 6 ili 15% se odnosilo na prijem građana na neposredan razgovor i te preporuke su sve uvažene i realizovane. Ova vrsta preporuka čini i polovinu ukupno uvaženih preporuka", navedeno je u saopštenju. 

U 2018. izdato je više pohvala prema policijskim službenicima nego ranije.

"Izdato je ukupno 15 pohvala što je 16% od ukupnog broja predmeta na kojima je Savjet radio (2017: 4 pohvale ili 6,66% ukupnog broja predmeta na kojima je Savjet radio). Najčešće su pohvaljeni policijski službenici iz CB Budva (tri puta) i Odjeljenja bezbjednosti (OB) Tivat (dva puta).

Pohvale zbog primjene policijskih ovlašćenja upućene su i službenicima policije u CB Herceg Novi, CB Berane, CB Bijelo Polje i OB Kotor a dva puta je prozvan CB Pljevlja zbog neadekvatnog postupanja i neprimjerenog odnosa prema građanskoj kontroli policije. Više puta su pohvaljeni ukupni pristupi MUP Crne Gore i Uprave policije", dodaje se. 

Ovlašćeno službeno lice u vršenju poslova unutrašnje kontrole policije u 2018, kao ni 2017, iako to predviđa Zakon o unutrašnjim poslovima, nije postupalo na osnovu analize ocjena i preporuka Savjeta.

"Savjet je u 2018. zbog ukupnog rada na svim predmetima sa podnosiocima pritužbi (NVO, građani i bivši policijski službenici) i sa partnerskim državnim agencijama (prvenstveno Uprava policije i organizacione jedinice policije, MUP kao i drugi organi izvršne vlasti, organi lokalne samouprave i drugi) organizovao ili učestvovao na 30 različitih, dominantno konsultativnih, sastanaka.

Savjet je u 2018. posjetio dvije (2) organizacione jedinice policije - Odjeljenje bezbjednosti Tivat i sjedište Posebne jedinice policije. Savjet je uzeo učešće i u 12 aktivnosti drugih subjekata - sastanci, paneli, predavanja, istraživanja, radionice, konferencije, publikacije - koje su preduzele i sprovele uglavnom NVO i međunarodne agencije.

Savjet se sa punim uvažavanjem odnosio prema svim medijima u zemlji i regionu i njihovom pozivu/zahtjevu za učešće u emisijama ili za razgovor odnosno davanje izjava/komentara u vezi sa razvojem i integritetom policije i efektima nadzora nad istom. Savjet nikada nije odbio ili odgodio učešće u nekoj TV ili radijskoj emisiji, izjavu ili intervju štampanom ili web mediju. Podaci o programskim aktivnostima i redovnom radu Savjeta redovno se objavljuju na sajtu građanske kontrole rada policije i dostavljaju, putem saopštenja, medijima, novinskim agencijama i internetskim portalima.

U 2018. Savjet je objavio knjigu “Građanski nadzor i jačanje integriteta crnogorske policije” (dostupna ovdje ) u kojoj je predstavljena građanska kontrola kao noviji fenomen u razvoju policije Crne Gore", dodaje se u saopštenju. 
komentari:

  • Prikazuju se Facebook komentari


  • Prikazuju se PV Informer komentari

    Nema komentara za ovaj sadržaj! Budite prvi koji će postaviti komentar.


    Komentari na portalu PV Informer se objavljuju u realnom vremenu i portal se ne snosi nikakvu odgovornost za napisani sadržaj. Sve ne primjerene komentare možete prijaviti administratoru sajta i takvi komentari će biti uklonjeni.
    da bi ste pisali komentare potrebno je da se ulogujete
sadržaji iz kategorije:

Pretraga sajta


Pregleda Članaka za:

Mjesec dana: 463420


Sanovnik


Avalon ltd, pljevlja, crna gora, akcija, katalog, mart-april
Cijenovnik usluga pvinformer.me


Mali oglasi

infinity pljevlja