ASK zaustavlja dodjelu stanova funkcionerima

    2 meseca pre 155 pregleda Izvor: dan.co.me

Imajući u vidu opseg funkcionera na koje se ova odluka odnosi, uključujući predstavnike Vlade, parlamenta, pravosuđa i nezavisnih institucija, njenom primjenom se otvara prostor za nastanak sukoba interesa u kome predstavnici jedne grane vlasti javni interes ugrožavaju zbog privatnog, navodi ASK u analizi

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da odluka o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera nosi povećani rizik za nastanak korupcije, posebno imajući u vidu da predviđa diskreciona ovlašćenja koja prevazilaze svrsishodnost, a nedostatak kriterijuma otvara prostor za eventualne zloupotrebe ovlašćenja i suštinski sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa. ASK je zbog toga predložila da se ova odluka, koju je usvojila prethodna vlast, stavi van snage.

Rukovodilac stručnog tijela Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović Marković sredinom aprila je otkrila da je po toj odluci u poslednjih 10 godina iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura na rješavanje stambenih pitanja najmanje 175 javnih funkcionera i 405 nižih činovnika, iako su brojni od njih već imali stanove, kuće, poslovne prostore… Stanove i povoljne kredite, između ostalih, dobili su bivši ministri Damir Šehović, Osman Nurković, Zoran Pažin, Budimir Šegrt, Branislav Mićunović, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, aktuelni predsjednici Privrednog suda Blažo Jovanić i Upravnog suda Branka Lakočević, a na spisku su bivše i sadašnje sudije Ustavnog suda Dragoljub Drašković, Mevlida Muratović, Desanka Lopičić, kao i brojne druge sudije, tužioci i funkcioneri bivšeg režima.

– Imajući u vidu opseg javnih funkcionera na koje se ova odluka odnosi, a koji preko vladine komisije mogu ostvariti pravo na rješavanje stambenih potreba, uključujući predstavnike Vlade, parlamenta, pravosuđa i nezavisnih institucija, primjenom odluke otvara se prostor za nastanak sukoba interesa u kome predstavnici jedne grane vlasti, a koji bi u skladu sa Ustavom trebalo da kontolišu rad druge grane vlasti, zbog postojanja privatnog interesa, istom podrede javni interes, time ugrožavajući javni interes – navodi se u analizi ASK, koju potpisuje direktorica Jelena Perović.Posebnim pravilnicima rješavati stambene potrebe

ASK je mišljenja da bi buduće rješavanje stambenih potreba trebalo uređivati tako da svaka grana vlasti donosi planove za rješavanje stambenih potreba svojih funkcionera, te zaposlenih, odnosno lica u stanju socijalne potrebe, u cilju smanjenja prostora za eventualni neprimjereni uticaj jedne grane vlasti na predstavnike druge vlasti, zaštite njihove nezavisnosti i suverenosti, a samim tim očuvanja sinteze različitih grana vlasti u okviru demokratskog društva.

– Konkretno, Agencija je mišljenja da je neophodno donijeti odluke i pravilnike kojima bi se utvrdio način izbora članova komisija i donošenja planova za rješavanje stambenih potreba u okviru zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Imajući u vidu funkcionalnu i ustavnu nezavisnost pravosudnih organa, potrebno je unaprijediti postojeće procedure za rješavanje stambenih potreba sudija i tužilaca kroz Sudski i Tužilački savjet, te urediti pitanje, odnosno uspostaviti jasne procedure rješavanja stambenih potreba sudija i zaposlenih u Ustavnom sudu, kako bi sudska grana vlasti kroz nezavisno planiranje sprovođenja stambene politike otklonila rizik od neprimjerenog spoljnog uplitanja čiji je cilj vršenje uticaja na odluke nosilaca pravosudnih funckija i njihov rad uopšte – navodi se u mišenju.

Konstatuje se da zbog potencijalnog nastanka situacije u kojoj se primjenom predmetne odluke mogao poremetiti odnos teže i protivteže kao glavni princip demokratske ravnoteže, sve sporne članove odluke neophodno je revidirati.

– Te otkloniti one odredbe koje se ne zasnivaju na načelima transparentnosti i objektivnih kriterijuma kao što su rezultati rada, pravičnosti i stručnosti. S tim u vezi Agencija je mišljenja da bi navedenu odluku trebalo staviti van snage do iznalaženja adekvatnog modela dodjele stanova i kredita za rješavanje stambenih potreba funcionera i zaposlenih u javnoj upravi, koji bi bio transparentan, pravičan i zasnovan na zaslugama, a ujedno predstavljao svojevrstan stimulans za privlačenje najboljeg kadra, ili dio socijalne politike odnosno pomoći onima koji ne mogu da riješe stambeno pitanje zbog loših finansijskih uslova – piše u analizi.

Najnovije vijesti

Prognoza vremena – 27. septembar

26. septembra 2021. 23:12

Biografija vladike Metodija

26. septembra 2021. 19:17

SD Krivokapiću: Je li vas sramota?

26. septembra 2021. 17:07

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 26390 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11671 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 11017 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 10373 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 9598 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 9066 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 8624 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8577 pregleda
%d bloggers like this: