AŽ DPS: Femicid je direktna posljedica nedostatka svijesti o pravima žena

    2 meseca pre 108 pregleda Izvor: PV Informer

Ubistvo Branke Petrović od strane bivšeg supružnika indikativno je društvenoj i institucionalnoj krizi, u kojoj se nasilje normalizuje a ubistva motivisana mizoginijom opisuju kao porodične tragedije.

Važno je podvući da, i pored obaveze da se zalažemo za prava žena kroz usklađivanje zakona sa pravnom tekovinom EU i ratifikovanjem međunarodnih dokumenata, femicid u Crnoj Gori je proizvod nedostatka kritičke svijesti o pravima žena kao i nedostatka društvene inicijative da se ovom problemu stane na put. Neadekvatna procjena rizika, uz lošu kaznenu politiku i praksu da se za kažnjiva djela nasilja nad ženama izriču male kazne, su samo dio problematike.

Alijansa žena će se založiti za razvoj politika koje moraju biti bazirane na konkretnim analizama i pokazateljima stanja u Crnoj Gori, kao i za predlaganje rješenja koja treba da prate naše ukupno zalaganje za emancipaciju svijesti crnogorskog društva.

Prije svega, zalažemo se da se nepravda nad ženama nazove pravim imenom.

Ubistvo Branke Petrović iz Herceg Novog, kao i Šejle Bakije iz Tuzi, E.Š. iz Petnjice i drugih žena koje su stradale zbog rodno zasnovane mržnje je femicid.

Femicidu u Crnoj Gori se može i mora stati na put.

Alijansa žena DPS Crne Gore

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: