Bez škole 4.000, sa srednjom spremom 22.000 nezaposlenih

    1 godina pre 3869 pregleda Izvor: dan.co.me

Na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, trenutno se nalazi preko 38.000 građana koji nemaju završenu nijednu školu, imaju samo osnovnu ili srednju stručnu spremu. Podaci Zavoda pokazuju da bez završene škole posao traži čak 4.095 građana, bez osnovne 11.054, dok se sa srednjom školom na birou nalazi 22.917 građana. U Crnoj Gori je prema poslednjim podacima bez posla preko 44.400 građana.

U drugom kvartalu godine u Crnoj Gori aktivnog, odnosno radno sposobnog, stanovništva bilo je 295,7 hiljada od kojih je, prema računici Uprave za statistiku, 252,6 hiljada zaposlenih, kao i i 43,1 hiljada nezaposlenih. Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 59,2 odsto, zatim 33,4 odsto lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem i 7,4 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

– Najveće učešće u obrazovnoj strukturi stanovništva van radne snage imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 52,7 odsto, zatim 37,9 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9,4 odsto su lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem. Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 57,6 odsto lica imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 35,4 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem sedam odsto. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 68,9 odsto lica imaju završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 21,6 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,5 odsto,  navode u Upravi za statistiku.