„Bez vetinga nema ozdravljenja pravosuđa“

    4 sedmice pre 215 pregleda Izvor: rtcg.me

Veting bi trebalo da bude jedan od prioriteta crnogorske Vlade, ali istovremeno bi prioritet trebalo da budu i izmjene zakona koje bi spriječile da se sudovima rugaju oni koji su pravosuđe decenijama bukvalno uništavali i koristili samo za sticanje nezakonite lične koristi.

Izaslanik SAD za globalnu borbu protiv korupcije Ričard Nefju naveo je juče da bi bilo dobro da se kao prioritet uvrsti i veting, odnosno provjera da li pravosudni funkcioneri mogu da nastave da obavljaju svoje dužnosti.

Advokat Damir Lekić rekao nam je da je pitanje vetinga izrazito važno i bitno za Crnu Goru, pa možda i od krucijalnog značaja. 

„Govorim o vetingu koji obuhvata i sudstvo, i državno tužilaštvo i policiju i druge državne službe i privredna društva, a naročito kada se ima u vidu ovako velik broj hapšenja najvažnijih državnih funkcionera, državnih službenika, policajaca i ostalih zaposlenih u državnoj upravi u posljednjem periodu, što je prepoznato i od većeg broja naših partnera koji nas podržavaju na putu ulaska u Evropsku uniju. To su svakako i SAD i ambasada SAD“, navodi Lekić.

Kako je rekao, imajući u vidu katastrofalnu situaciju koja je trenutno zahvatila određene segmente u Crnoj Gori, a posebno sudstvo, državno tužilaštvo i policiju, to se ovaj proces treba za sada ili odložiti ili sprovesti u određenim fazama etapno.

„Tako da se ne proizvede njegov kontraefekat a to je da sudstvo, državno tužilaštvo i policija, prestanu u najvećem svom dijelu ili ne daj Bože u potpunosti sa svojim radom, što bi se najviše odrazilo upravo na Crnu Goru i njene građane koji bi izgubili svaku zaštitu i djelovanje od strane tih državnih organa. Ti organi su i više nego značajni za normanlo funkcionisanje jedne države i za ostvarivanje redovnih i uobičajnih potreba građana i njihove zaštite. Svakako da veting treba da bude jedan od prioriteta Vlade Crne Gore zbog svog značaja, ali zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi pravosuđe Crne Gore tom institutu se mora prići sa posebnom pažnjom i obazrivo, i to sa posebnom analizom i znanjima, nikako grubo i ishitreno, kako bi se našao najbolji model“, rekao je Lekić.

Kako naglašava, iako je Crna Gora nažalost prepoznata kao zemlja korupcije, dvostrukih aršina i nepravde, ipak se u posljednje vrijeme „moramo priznati dosta i radi na suzbijanju ovih nepoželjnih fenomena“. 

Advokat Veselin Radulović kaže da je jednu vrstu vetinga neophodno sprovesti u crnogorskom pravosuđu.

„Gotovo svakodnevno svjedočimo događajima koji to potvrđuju. Jedan od najupečatljivijih je bezprizorno odlaganje suđenja Vesni Medenici. Treba li podsjećati kakav je epilog imao slučaj protiv Svetozara Marovića i njegovog sina i na koji način su oni, očigledno po prethodnom dogovoru odbrane, tužilaštva, suda i političara, uspjeli da izbjegnu izvršenje ionako sumnjivih presuda. Trenutno u pravosuđu imamo sve aktere koji su to omogućili. Takvi akteri su uključeni i u postupku koji se vodi protiv Medenice. Zato je neophodno sprovesti veting kako se u njenom slučaju ne bi desilo nešto slično kao i u slučaju Marovića i kako bi se iz pravosuđa najzad odstranili akteri koji su godinama gradili koruptivne šeme u pravosuđu“, tvrdi Radulović. 

Kaže da je veting u Albaniji doveo do toga da vecina sudija i tužilaca bude uklonjeno iz pravosuđa, dio je razriješen i dio je otišao dobrovoljno, a znacajan broj advokata je ostao bez licence.

„Samo naivni i neznaveni misle da je u Crnoj Gori situacija mnogo bolja i da u sudstvu, tužilaštvu i advokaturi nema kadrova koji su dio koruptivne šeme. Zbog toga bi veting trebao biti jedan od prioriteta crnogorske Vlade, ali istovremeno bi prioritet trebale da budu i izmjene zakona koje bi spriječilo dalje izrugivanje sudstvu od strane onih koji su pravosuđe decenijama bukvalno uništavali i koristili samo za sticanje nezakonite lične koristi“, kaže Radulović.

Bivši ministar pravde Marko Kovač kazao nam je da „smo u ekspozeu aktuelne 44. Vlade kao jednu od programskih odrednica i prioriteta koji se odnosi na borbu protiv korupcije na visokom nivou imali donosenje Zakona o vetingu kao lex specialisa“.

„Takođe bih ukazao da je Ministarstvo pravde u mandatu 43.vlade ostavilo znacajan dokument koji se odnosi na najprihvatljiviji model sprovođenja ovog procesa u pravosuđu putem faznog vetingovanja, počev od najviših sudsko tužilačkih instanci, kako bi se izbjegli problemi uočeni prilikom sprovođenja vetinga svih nosilaca pravosudnih funkcija u susjednoj Albaniji. Nisam do sada čuo značajnije kritike na predloženi model faznog vetinga koji bi bio sproveden uz poštovanje svih relevantnih međunarodnih standarda i dokumenata, naprotiv, i od stručne javnosti je ovaj pristup ocijenjen kao najbolji i najprihvatljiviji, ali je očigledno problem u političkoj volji oko njegovog sprovođenja. Ništa manje bitno nije ni popravljanje materijalnog statusa u pravosuđu gdje država mora hitno reagovati kako bi zaustavila odliv kadrova i ujedno privukla najbolje da konkursu za mjesta u sudstvu i tužilaštvu“, naveo je Kovač.

Kako je rekao, na kraju, poštujući pravo na stavove i sugestije naših evropskih i drugih partnera i cijeneći njihovu podršku u reformskim procesima, ovo mora biti u potpunosti suverena odluka vlade i parlamenta.

„Jer su zato i dobili podršku građana, da upravljaju procesima a ne da bez pogovora i nekritički prihvataju način razmišljanja i odluke koje im neki drugi serviraju“, kazao je Kovač.