Bogdanović: Crna Gora dovedena do stanja političke i institucionalne krize i potpune stagnacije u reformama za EU integracije

    2 meseca pre 175 pregleda Izvor: CdM

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović i načelnica Odeljenja za međunarodnu saradnju Svetlana Vuković učestvovali su na sastanku Socijalističke internacionale koji je bio posvećen definisanju političke strategije za Zapadni Balkan. Sastankom koji je organizovan u Tirani, i koji je okupio generalne sekretare i međunarodne sekretare sestrinskih partija iz država regiona, predsjedavala je generalna sekretarka Socijalističke internacionale Benedikta Lasi.

Aleksandar Bogdanović je istakao da uvažavajući izazove političkog pejzaža našeg regiona, postaje sve važnija potreba članova Socijalističke internacionale kako bi se definisala kolektivna vizija za region Balkana.

Bogdanović se osvrnuo na političke procese koji su aktuelni u Crnoj Gori, ali i na uzročno – posljedične okolnosti koje karakterišu dešavanja u drugim državama regiona.

U tom pravcu, Bogdanović je ukazao da region usljed uticaja Rusije gubi dinamiku i momentum za napredak u EU integracijama koje su presudne za njegovu stabilnost i progres u tri ključna stuba razvoja – vladavini prava, stabilnosti i ekonomskom razvoju.

“Povezan s tim je i primjer Crne Gore, koja se u kontinuitetu pokušava destabilizovati od strane partija koje su činile većinu, i koje su u protekle tri godine Crnu Goru dovele do stanja političke i institucionalne krize i potpune stagnacije u reformama koje su neophodne za dalji napredak na putu ka EU”, zaključio je Bogdanović.

Sastanak je bio prilika za razmjenu ideja, iskustava i planiranje kursa koji je u skladu sa zajedničkim vrijednostima socijalne pravde, jednakosti i napretka.

Načelnica za međunarodnu saradnju Svetlana Vuković je upoznala sa aktivnostima DPS na međunarodnom planu, kao i prioritetima koji su usmjereni na očuvanje reputacije Crne Gore i njenih strateških interesa, koji su u međunarodnim krugovima ozbiljno ugroženi od strane političkih subjekata koji su u izvršnoj vlasti posljednje tri godine, a koji suštinski djeluju suprotno evropskom sistemu vrijednosti.

Tokom boravka u Tirani, Aleksandar Bogdanović se susreo sa gradonačelnikom Eriolom Velijajem.

Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim izazovima u dvije države, sa posebnim akcentom na ulogu partija u društveno – političkim procesima.