Budući koncesionar neće imati milosti: Dugovi Montenegro airlinesa i imovinska pitanja pa onda zakup aerodroma

    11 mjeseci pre 138 pregleda Izvor: standard.co.me

Javni poziv za dostavljanje ponuda zainteresovanih kompanija za zakup crnogorskih aerodroma uskoro će biti objavljen. Međutim, do konačnog zaključenja ugovora može proći i godinu jer nekoliko stvari može kočiiti ovaj posao.

Kao prvo, sva imovinska pitanja moraju biti riješena, a budući koncesionar preuzima cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu aerodroma bez opterećenja.

Za svrhe tenderske procedure, Ministarstvo saobraćaja će staviti na raspolaganje zemljište u pitanju za potrebe projekta. To je apsolutni prioritet Vlade, a radna grupa je organizovana kako bi se ovo pitanje riješilo. Do sada je oformljena operativna grupa, i konsultacije i pregovori su u toku kako bi se osigurala tranzicija od države ka koncesionaru bez teritorijalnih nesuglasica“, navodi se u objašnjenu ministarstva, objavljenom u koncesionom aktu.

Četiri postupka restitucije

Imovinsko pravni odnosi na lokaciji aerodroma u Podgorici su u potpunosti riješeni. Sa druge strane u Tivtu je skoro cjelokupno imovinsko pravo riješeno, izuzev četiri slučaja moguće restitucije zemljišta.

Na koncesionom području predviđenom za Fazu I realizacije Međunarodnog aerodroma Tivat, u odnosu na list nepokretnosti br. 16 KO Mrčevac, u kojem je upisana zabilježba “restitucija”, riječ je o četiri postupka restitucije po zahtjevu bivših vlasnika, čije rješenje može ići u pravcu obeštećenja ili odbijanja, ali ne i povraćaja zemljišta. Izvršena je identifikacija nepokretnosti koje su predmet zahtjeva za povraćaj i o istom je sačinjen elaborat, koji će biti dostupan u okviru Tenderske dokumentacije u cilju upoznavanja potencijalnih koncesionara sa svim relevantnim činjenicama“, navodi se u koncesionom aktu.

Dug Montenegro airlinesa

Dugovanje Montenegro airlinesa prema Aerodromima iznosi skoro 30 miliona eura. Za sada nema najava na koji način će nacionalna avio kompanija izmiriti dugovanja koja su godinama nagomilana. Toleranciju Aerodroma definitivno neće imati budući koncesionar, koji i nakon mjesec ne plaćanja može raskinuti ugovor o izvršenju aerodromskih usluga.

U Ministarstvu saobraćaja tvrde da dužničko-povjerilački odnosi sa Montenenegro Airlines-om neće uticati na valorizaciju aerodroma.

Projekcije koje je radilo Ministarstvo saobraćaja pretpostavljaju da će postojeći uslovi, u smislu trenutnog ugovora o pružanju usluga između Aerodroma i Montenegro Airlinesa da se primijenjuju tokom trajanja koncesije“, ističu u Ministarstvu saobraćaja.

Posao završen na proljeće

Vlada će u septembru raspisati Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pretkvalifikaciju (indikativno 45 dana).

rokovi

U oktobru je planirano ocjenjivanje prijava za pretkvalifikaciju ponuđača. Tokom novembra uslijediće javni poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u PDP (indikativno 60 dana). U periodu od novembra do januara biće pripremljena i objavljena ponuda, a zatim i vrednovanje, objavljivanje izabranog ponuđača, te komercijalno zatvaranje.

Kako se navodi u koncesionom aktu, u martu 2020. godine očekuje se finansijsko zatvaranje (potpisivanje svih finansijskih dokumenata) i završavanje svih zahtjeva kako bi Ugovor o koncesiji proizvodio dejstva.

Šta ne uključuje koncesija?

Buduća koncesija neće uključivati dvije stvari.

Prvo kontrola letjenja će ostati u obimu odgovornosti SMATSA-e.

Drugo carinska i pasoška kontrola će ostati u obimu odgovornosti Uprave carina, Ministarstva finansija, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6265 pregleda