CEDIS: NOVI REKORDI U SMANJENJU GUBITAKA NA MREŽI

    1 mesec pre 246 pregleda Izvor: PV Informer

Crnogorski elektrodistributivni sistem kontinuirano sprovodi aktivnosti u pravcu smanjenja gubitaka  i povećanja efikasnosti i pouzdanosti distributivnog sistema. Tako su tokom prvog kvartala tekuće godine u distributivnoj mreži ostvareni gubici 11,62 odsto električne energije što predstavlja napredak u odnosu na isti period 2024. godine, kada su oni iznosili 12,27 odsto.

Tokom prethodna tri mjeseca ove godine, preuzeta energija iznosila je 816.244,47 MWh. Gubici su svedeni na 94.837,80 MWh (11,62%), što predstavlja smanjenje procenata gubitaka sa 100.184,61 MWh (12,27%), koliko je i realizovano u prvom kvartalu 2023. godine. Po tom osnovu ostvarena ušteda, u odnosu na isti period prošle godine iznosi 5.346,81 MWh, koje kada pomnožimo sa ugovorenom cijenom MWh za 2024. godinu (€ 100,59) dolazimo do konačnog iznosa uštede od 537.835,40 eura.

Efekti su, kada govorimo o smanjenju gubitaka, i više nego vidljivi posebno imajući u vidu da se ovolika ušteda odnosi samo na jedan godišnji kvartal. Kako bi javnost imala bolji uvid u gore navedeno, kako kažu iz Kompanije, gubici na mreži ukazuju na stepen ekonomičnosti poslovanja i kvalitet obavljanja djelatnosti distribucije električne energije, a zbog čega je njihovo smanjenje jedan od prioritetnih poslovnih ciljeva operatora distributivnog sistema.

„U prethodnoj godini gubici su konstantno smanjivani i preko 0,5 odsto na mjesečnom nivou, i to uz konstantno povećanje preuzete električne energije. U septembru prošle godine smo ostvarili i najniži nivo gubitaka ikada izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore, kada su gubici iznosili 8,10 odsto, što je manje i od regulatorno odobrenih gubitaka za istu godinu. – istakao je Vaso Zeković, rukovodilac Sektora za mjerenje.

Zeković pojašnjava da ono što predstavlja ključne faktore koji doprinose smanjenju procenata gubitaka su sprovedene akcije u okviru Sektora za mjerenje, što se prvenstveno odnosi na akciju otkrivanja nelegalnih korisnika, akciju kontrole gubitaka na trafo-reonima, kao i na projekat proširenja III faze AMM-a.

Pored svih sprovedenih aktivnosti, CEDIS se suočava i sa neplanskom gradnjom, čija ekspanzija traje godinama unazad. Usljed ovakvih okolnosti, postojeća infrastruktura se neplanski opterćuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investiranja.

Želimo da zaključimo, da i pored problema koji nam predstvaljaju ozbiljno finansijsko opterećenje, posebno u uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata, uspijavamo da uštedimo značajna finansijska sredstva i da planiramo kraj tekuće godine sa gubicama nižim od 10%.

 Služba za korporativne komunikacije – CEDIS