Crna Gora će zabraniti upotrebu jednokratnih plastičnih proizvoda

    1 godina pre 222 pregleda

Direktiva EU 2019/904 Evropskog parlamenta i Vijeća od 5. juna 2019. o smanjivanju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu biće prenesena u pravni sistem Crne Gore, potvrđeno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U sadržaju dokumenta se precizira zabrana upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, a njene će odredbe biti inkorporirane u naš pravni sistem novim Zakonom o upravljanju otadom i relevantnim podzakonskim aktima.

Kako se navodi, ciljevi te Direktive su sprečavanje i smanjenje uticaja određenih proizvoda od plastike na životnu sredinu, posebno na vodenu sredinu i na ljudsko zdravlje, kao i promovisanje prelaska u kružnu ekonomiju sa inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima, čime se doprinosi efikasnom funkcionisanju unutrašnjeg tržišta.

Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kako navode iz Ministarstva, uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često bivaju odbačeni u životnu sredinu kao otpad.

Iz Ministarstva su precizirali da će dio B Priloga Direktive, koji sadrži listu proizvoda koji se zabranjuju za stavljanje na tržište, biti prenesen u kompletu, a biće određen i datum stupanja zabrane na snagu.

Direktivom je predviđeno da države članice primjenjuju odredbe o zabrani određenih plastičnih proizvoda od 3. jula 2021. Države članice zabranjuju stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu navedenih u dijelu B Priloga i proizvoda od oksorazgradive plastike.

Kako se navodi, to će obuhvatiti štapiće za uši, osim ako su obuhvaćeni područjem primjene Direktive Vijeća 90/385/EEZ ili Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima. Takođe, obuhvaćeni su pribor za jelo (viljuške, noževi, kašike, štapići za jelo); tanjiri; slamke, osim ako su obuhvaćene područjem primjene Direktive 90/385/EEZ ili Direktive 93/42/EEZ. Zatim štapići za miješanje napitaka; štapići namijenjeni pričvršćivanju na balone i pridržavanju, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene i upotrebe koji se ne dijele potrošačima, uključujući mehanizme takvih štapića; posude za hranu izrađene od ekspandiranog polistirena, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koje se upotrebljavaju za držanje hrane; posude za napitke izrađene od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce; i čaše za napitke izrađene od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce.

Iz MORT-a podsjećaju da Direktiva sadrži i druga ograničenja uključujući mjere za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

“Od 2025. godine države članice osiguraće da boce za napitke navedene u dijelu F Priloga koje su proizvedene od polietilen-tereftalata („PET boce“) moraju da sadrže najmanje 25 odsto reciklirane plastike, izračunato kao prosjek za sve PET boce stavljene na tržište na državnom području te države članice”, navode iz Ministarstva i dodaju da će od 2030. udio reciklirane plastike biti podignut na 30 odsto, izračunato kao prosjek za sve takve boce za napitke stavljene na tržište na državnom području te države članice.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6795 pregleda