Crna Gora po zakonu smanjila i ukinula naknade za majke

    3 godine pre FDE pregleda

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ocijenio je neprihvatljivim 70 predstavki žena iz Crne Gore, korisnica naknada za majke troje ili više djece, uz ocjenu da nije povrijeđeno njihovo ljudsko pravo zbog čega nema mogućnosti da se vodi postupak protiv države.

To je potvrdila zastupnica Crne Gore u ovom sudu Valentina Pavličić, objašnjavajući da Sud, kako je rekla, u dostavljenom dopisu nije precizirao da li je riječ o predstavkama koje se tiču samo umanjenja pojedinih naknada ili se izjasnio i po osnovu ukidanja tih primanja za određeni broj korisnica.

“U svakom slučaju, odluka za obje kategorije mora da bude identična”, smatra Pavličić.

Pravni zastupnik dijela majki Budimir Minić, međutim, za Pobjedu tvrdi da su pojedine predstavke odbačene, između ostalog, zato što nijesu popunjene kako treba, odnosno zbog proceduralnih razloga, te da će država “sigurno izgubiti spor kada se bude odlučivalo o predmetima ukidanja, jer se doživotna naknada ne može ukinuti”.

Pavličić je, s druge strane, kategorična da je Sud ovim potezom poručio da je država na zakonit način smanjila ili ukinula naknade za majke.

“Neko je dobio pravo da nešto prima, pa mu je ono smanjeno, neko je dobio pravo da nešto prima, pa mu je ono ukinuto koja je razlika tu? To su socijalna davanja. Sud nije ulazio u to je li država smanjila ili ukinula, nego je pošao od pitanja je li to slobodna procjena jedne države da uredi socijalnu politiku u svojoj državi jeste. Može li država to da uredi za određeni vremenski period može. Ko može da garantuje da neko može da prima dok je živ nešto niko. Država shodno svojoj ekonomskoj situaciji može da koriguje to, kao što je i uradila”, kazala je Pavličić.

Do kraja godine, kako je navela, raspolagaće preciznom statistikom koliko je bilo predmeta koji su se odnosili na umanjenje naknada, a koliko na ukidanje.

“Oni su rekli (majkama) dokumenta koja ste dostavili očigledno ne ukazuju da postoji naizgled bilo koja povreda konvencijskog prava ili onoga što konvencija tretira i to je svakome jasno”, objasnila je ona.

Ova odluka je, ističe Pavličić, konačna i ne može se pobijati.

“Donijeta je u prvom dijelu postupka, nije formalne prirode, što nas raduje da smo sve uradili kako treba”, istakla je ona.

Komentarišući ocjenu Minića, pojašnjava da sve i da je formalno neko zaboravio da potpiše predstavku, vratili bi mu je da to ispravi.

“Jesu strogi uslovi, ali ne toliko ako se zaista vidi neka velika povreda”, rekla je Pavličić.

Pojašnjavajući proceduru dostavljanja predstavki, kaže da kada ona stigne u Strazbur ide sudiji pojedincu i on odlučuje o tome da li ispunjava uslove da bude ispitivana. Imaju, kaže ona, tu “moć da u startu prepoznaju ima li osnovanosti ili ne, jer ne žele da zastupnike vlada zasipaju neosnovanim pritužbama”.

“Ima predmeta kada oni žele da se Vlada dodatno izjasni, što u ovom slučaju nije rađeno. Sudija je naveo da spisi predmeta koji su dostavljeni ne pružaju mogućnost za osnovanost navedene predstavke, za utemeljenost tih pritužbi, a one (majke) su dostavile, pretpostavljam, i rješenja ministarstava i žalbe i presude sudova”, precizirala je Pavličić.

Koliko je još predmeta pred ovim sudom koji se tiču majki ne zna se, jer, objašnjava ona, ne vodi se takva posebna statistika, već se evidentira samo koliko je predstavki ukupno protiv jedne države.

“To će se na kraju godine zvanično saopštiti. Imam podatak da je tokom pet mjeseci (protiv Crne Gore) podnijeto ukupno 180 novih predstavki, vjerovatno su većinom majke”, navela je ona.

Kada sud u određenoj pravnoj materiji ima veliki broj predstavki i u određenom broju donese jednu odluku, on sigurno, ponovila je ona, u drugim predmetima neće donijeti drugačiju odluku.

Pravni zastupnik dijela majki Budimir Minić, u izjavi za Pobjedu, optužio je vlast da je svjesno “usporila postupke pred domaćim organima u vezi ukidanja naknada i izbacila u prvi plan ove koji se tiču smanjenja tih primanja, a gdje ovaj sud daje državama najširi prostor u odnosu na sva ostala prava koje štiti Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama radi održavanja finansijske stabilnosti države”.

Sud u ovoj fazi može da odbaci predstavku zbog toga što nije prikazana povreda nekog od prava iz Evropske konvencije, može biti povrijeđeno pravo podnosioca, ali se ne štiti tom konvencijom i sud o tome ne odlučuje kaže on i ističe da bez obzira na razloge zbog kojih je odbijeno 70 predstavki “država će izgubiti spor kada se sud bude izjašnjavao o ukidanju naknada”.

On je, kako je kazao, dobio 1015 odbačenih predstavki koji se tiču majki koje zastupa.

Tvrdi i da nije tačno da u slučaju tehničke omaške ovaj sud strankama vraća predstavku na doradu. Prema njegovim riječima, sud je obavijestio “jednu majku da je odbačena predstavka zato što fali potpis na oba lista tog dokumenta”.

Pojašnjava da je uradio tipski obrazac predstavki za svoje klijentkinje za dvije vrste slučajeva majke sa biroa i one koje su napuštile radno mjesto, a onda su one unosile preko računara dopunske podatke. Vjeruje da su one pogriješile u unosu podataka i da je tu nastao problem zbog čega su predstavke odbačene.

“Vjerujem da će se pokazati da je problem u tome što se dobar dio tih majki loše snalazio u rukovanju računarom”, rekao je on.

Savković: I dalje šaljemo predstavke sudu

Predstavnica majki Željka Savković kazala je za Pobjedu da je odluka suda u Strazburu ishitrena i vjeruje da će majke na kraju, kako je rekla, pobijediti.

“Očigledno hoće svi ujedinjeno i vlast i sudovi da utiču na majke da odustanu od slanja predstavki. Javno obećavam da neće odustati, već će istrajati. Nema pravnika u Crnoj Gori niti u svijetu da može da tvrdi da stečeno pravo majkama može da bude oduzeto. Treba da priznaju da su pogriješili i da vrate majkama naknade. Sve više i više ćemo istrajavati kroz borbu i na ulici”, poručila je ona.

Savković još nije dostavljala predstavku sudu u Strazburu, jer čeka odgovor iz Ustavnog suda Crne Gore. Ona nema podatke koliko majki je poslalo predstavke.

“Ima ih dosta i ovaj podatak od 70 je minoran. Tek će se o jadu zabaviti kad vide koliko će majki da ide u Strazbur”, poručila je ona.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: