Crnoj Gori 247 preporuka, traže istrage o policijskoj torturi napadima na novinare

    12 meseci pre 335 pregleda Izvor: rtcg.me/cdm.me

Foto : Pixabay –

Crna Gora je nakon četvrtog Univerzalnog periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava dobila 247 preporuka od 87 državnih delegacija. Države članice UN pozvale su Crnu Goru da preduzme mjere da rasvijetli napade na novinare i slučajeve policijske torture, te da preduzme korake kako bi se izbjeglo povećavanje broja ljudi bez državljanstva.

Crna Gora je takođe dobila preporuke da obezbijedi nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa i da se bori protiv diskriminacije i ksenofobije.

Najvažnije preporuke odnose se i na rješavanje slučajeva policijske torture, kao i rješavanje slučajeva napada na novinare.

Ujedinjene nacije na svom sajtu objavile su preporuke za Crnu Goru.

Osim preporuka, bilo je i pitanja upućenih crnogorskoj delegaciji, koja mora da u narednom periodu odgovori na njih.

Belgija je pitala da li Vlada Crne Gore planira da usvoji nove strategije za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

“Koje će konkretne mjere Vlada preduzeti da odgovori na preporuke Komiteta za prava djeteta u vezi sa registracijom rođenja i poteškoćama sa kojima se neke grupe djece suočavaju u tom pogledu”, jedno je od pitanja belgijske delegacije.

Delegacija SAD je pitala koje mjere je Vlada preduzela da odgovorne za nerazjašnjene slučajeve ozbiljnog nasilja nad predstavnicima medija, među kojima su ubistvo Duška Jovanovića i napad na Oliveru Lakić, pozove na odgovornost?

“Koje korake vladine agencije preduzimaju da sprovedu temeljne i kredibilne istrage, koje uključuju transparentnost, po potrebi, o izvještajima o nasilju i uznemiravanju medijskiһ radnika u znak odmazde za njihovo izvještavanje? Koje mjere se poduzimaju za rješavanje sistemskog rasizma i ekonomske nejednakosti koji ugrožavaju puno uživanje ljudskiһ prava Roma u Crnoj Gori?”, neka su od pitanja koja je postavila delegacija SAD-a.