Da li će građani Pljevalja kroz račune za vodu za januar, pored vode plaćati i vazduh ?

  • 2 mjeseca pre
  • 305 pregleda
  • Izvor: PV Informer

U toku januara 2020. godine građani Pljevalja su bili suočeni sa restrikcijama vode koja su izazivala probleme u funkcionisanju domaćinstava i privrednih subjekata, a istovremeno stvarala rizik od mogućih kvarova na vodovodnim instalacijama, mjernim uređajima kao i kvarovima na bojlerima i mašinama za veš. DOO “Vodovod“ Pljevlja u periodu restrikcija je molio potrošače za strpljenje a zbog izuzetno niskih temperatura sugerisao da zaštite svoje instalacije i mjerne instrumente, kako bi se eventualne posledice svele na minimum.

Naime, po saopšenjima iz preduzeća DOO “Vodovod” izvorišta Odžak, Breznica i Jugoštica su bila na minimumu i sistem vodosnabijevanja je zavisio od akumulacije Otilovići. Dodatni problem za DOO “Vodovod“  predstavljalo je smanjenje vode sa akumulacije Otilovići zbog smanjenog uzimanja količina vode sa cijevovoda za Termoelektranu.

Prilikom čestih restrikcija vode zbog malog priliva vode u gradske Vodovode, što je izuzetno otežavalo rad lokalnog preduzeća “Vodovod”, javio se i problem koji omogućava da građani plaćaju uvećane račune u odnosu na isporučenu vodu.

Prilikom nestanka vode u vodovodnim cijevima se stvarao vazduh koji bi prilikom dolaska vode pod velikim pritiskom sabijao vazduh i pokretao kazaljku na vodomjeru velikom brzinom što bi pokretalo očitavanje potrošnje iako je nije bilo u datom momentu.

Pored toga problematično je što je u lokalnom preduzeću “Vodovod” praksa da se baždarenje vodomjera koji su u domaćinstvima stari 30-40 pa i više godina, po zahtjevu građana vrši u Crnoj Gori i Srbiji, ali o trošku korisnika, a ne o trošku preduzeća, iako se kroz račune za vodu redovno za održavanje vodomjera naplaćuje 50 centi.

Na osnovu članova 4, 6 i 12 stav 1 tačka 4 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list RCG”, br. 12/95), člana 155 Zakona o vodama (“Službeni list RCG”, br. 27/07 i “Službeni list CG”, br. 32/11 i 47/11) , održavanje vodomjera obuhvata: popravku vodomjera, baždarenje vodomjera i održavanje ventila ispred i iza vodomjera. »Vodovod« je obavezan da blagovremeno vrši ispitivanja i baždarenja vodomjera.

Održavanje priključka, priključnog voda i vodomjera vrši »Vodovod« o svom trošku, a priključni vod, priključak i vodomjer smatraju se dijelom javnog vodovoda. Svi izvedeni priključni vodovi i vodomjeri na tim priključcima prenose se na upravljanje »Vodovodu« čime »Vodovod« preuzima obavezu njihovog održavanja.

Elektronskom poštom zatražena je i izjava rukovodstva DOO “Vodovod” o predmetnoj temi ali u toku dana nije bilo odgovora. Ostaje u obavezi redakcije portala da eventualni odgovor objavi naknadno u cilju potpunog i objektivnog informisanja građana.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.