Delegacija Odbora za evropske integracije posjetila Pljevlja

    9 mjeseci pre 168 pregleda Izvor: CDM

Delegacija Odbora za evropske integracije u Pljeljima se susrela sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladinih organizacija, a obišla je i Termoelektranu Pljevlja. Cilj posjete je bio razgovor o zagađenju vazduha u toj opštini i doprinosa Termoelektrane tom ekološkom problemu Crne Gore.

Sa predstavnicima Termoelektrane, rukovodiocem Sektora eksploatacije Amerom Bamburom i rukovodiocem Sektora održavanja Draganom Babićem, poslanici su razgovarali o planu ekološke rekonstrukcije bloka I Termoelektrane.

“Obišli su lokaciju Maljevac, upoznali se sa trenutnim sistemom odlaganja pepela i šljake, ali i razgovarali o ekološkim rješenjima problema odlaganja otpada. Kako je ovo u direktnoj vezi sa sistemom za tretman otpadnih voda, članovi Odbora su se interesovali za preduzete aktivnosti na sprečavanju ekoloških incidenata kakav je bio onaj iz jula”, dodaju u Skupštini.

Ključno pitanje je bilo i uticaj rada Termoelektrane na kvalitet vazduha u Pljevljima i s tim u vezi rezultati analiza relevantnih institucija.

“Po riječima predstavnika menadžmenta, Termoelektrana vrlo malo doprinosi zagađenju vazduha u gradu, a glavni zagađivači su individualna domaćinstva koja za grijanje koriste pretežno ugalj i drva”, naglasili su u Skupštini..

Zato su se, ističu, poslanici interesovali i za projekat toplifikacije Pljevalja, naredne korake u realizaciji projekta, njegovo očekivano trajanje i izazove.

“Na kvalitet vazduha u Pljevljima u najvećoj mjeri ne utiče Termoelektrana Pljevlja, u kojoj su već prije desetak godina ugrađeni filteri za prečišćavanje vazduha, već sama domaćinstva zbog sistema grijanja koji koriste”, poruka je i sa sastanka delegacije Odbora sa predstavnicima Opštine Pljevlja.

Predsjednik Opštine Igor Golubović i njegovi saradnici poslanike su upoznali sa ključnim izazovima i projektima Opštine u oblasti zaštite životne sredine.

“Osim o ekološkoj sanaciji Termoelektrane i Rudnika uglja, predsjednik Opštine je govorio i o mjerama energetske efikasnosti za javne zgrade na teritoriji opštine iprojektu toplifikacije grada, ali i o problemima u snabdijevanju vodom za piće i upravljanju otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom.  Problem zagađenja u opštini Pljevlja je kompleksan, ali se grad zbog svog bogatstva šumskim resursima i obradivom površinom mora vidjeti i kao potencijal za razvoj, a ne samo kao sinonim za zagađenje”, dodaju u Skupštini.

Najavljuju da će sva ključna pitanja o kojima je razgovarano u sklopu posjete biti razmatrana i tokom predstojećeg okruglog stola i konsultativnog saslušanja posvećenog poglavlju 27, koje će Odbor organizovati u prvoj polovini novembra.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u današnjoj posjeti činili su predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Momčilo Martinović.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6064 pregleda