Dobili dozvolu za rekultivaciju druge faze deponije Maljevac

    4 godine pre 1053 pregleda Izvor: Pobjeda

Rekultivacija deponije će se obavljati paralelno sa rekonstrukcijom postojećeg bloka TE. Iz Elektroprivrede ranije saopštili da su lani za taj projekat već izdvojili 8,8 miliona eura

Ministarstvo održivog razvoja izdalo je Elektroprivredi građevinsku dozvolu za rekultivaciju deponije Maljevac druga faza termotehničkog kompleksa, u Pljevljima. Deponija se nalazi na dijelu urbanističke parcele 6, u okviru Detaljnog prostornog plana „Termoelektrana Pljevlja.

U rješenju ministarstva se navodi da radovi na rekultivaciji deponije obuhvataju pripremu kasete 3 za potrebe obustavljanja deponovanja otpada na kaseti 1, dodatno učvršćivanje i osiguranje stabilnosti kasete 1, obustavljanje deponovanja otpada na toj kaseti, zatvaranje te kasete, njenu tehničku rekultivaciju i biološku rekultivaciju ove kasete. Navedeno je da će radovi na rekultivaciji biti izvedeni prema glavnom projektu koji je uradio vodeći projektant Nikola Ćiparnić i nikšićko preduzeće Nik kom, čiji osnivač i izvršni direktor je Vladimir Nikolić. Glavni projekat revidovan je od podgoričke firme Geo T, čiji osnivač je Tanja Perović Tomanović, a izvršni direktor Radonja Vojinović.

U aprilu je Ministarstvo održivog razvoja izdalo građevinsku dozvolu EPCG za rekultivaciju prve faze deponije Maljevac.

Rekultivacija deponije će se obavljati paralelno sa projektom ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE. EPCG za potrebe ekološke sanacije TE u narednom petogodišnjem periodu predvidjela je budžet od oko 40 miliona eura, dok će u projekat nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac uložiti oko 20 miliona eura. Iz EPCG su ranije saopštili da su tokom prošle godine za potrebe tog projekta već izdvojili više od 8,8 miliona eura. Iz EPCG je ranije navedeno da će se rekultivacija deponije odvijati u fazama. U ovoj godini će, saglasno Ugovoru o korišćenju sredstava za remedijaciju lokacije Pljevlja, potpisanog sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom održivog razvoja u okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje otpočeti radovi na rekultivaciji kasete 2 na deponiji Maljevac koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u iznosu od četiri miliona eura. Planirano je da će se rekultivacija kasete 1 realizovati u periodu od 2020. do 2021. godine, dok će rekultivacija kasete 3 početi tokom 2023. godine.

EPCG je 11. jula raspisala javni tender za izbor izvođača radova za ekološku rekonstrukciju prvog bloka TE. Procijenjena vrijednost investicije je 45 miliona eura (bez PDV-a), a u EPCG očekuju interesovanje velikog broja renomiranih svjetskih kompanija sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata.

Ukoliko tenderski postupak bude tekao nesmetanom dinamikom, potpisivanje ugovora očekuje se do kraja tekuće godine saopšteno je ranije iz EPCG.

Idejni projekat ekološke rekonstrukcije uradila je njemačka kompanija STEAG enerdži u saradnji sa rukovodiocima TE.

Planirano je da se rekonstrukcija odvija do 2021. godine, nakon čega će se omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u Pljevljima (Termoelektrana Rudnik uglja) u narednih 20-ak godina.

Rekonstrukcijom će se obezbijediti ispunjavanje obaveza i poštovanje najstrožih parametara zaštite životne sredine predviđenih najnovijom odlukom EU 2017/1442 iz 2017. godine.

Projekat ekološke rekonstrukcije podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a uporedo sa ovim projektom teći će i revitalizacija deponije Maljevac.