DOSTAVLJEN ODGOVOR IZ OPŠTE BOLNICE PLJEVLJA -Rukovodstvo bolnice intenzivno radi na nabavci novog ultrazvučnog aparata za bebe,a jedini CT aparat star 14 godina

  • 8 mjeseci pre
  • 585 pregleda
  • Izvor: PV Informer

Redakcija “PV Informer-a” je nadležnoj službi Opšte bolnice u Pljevljima u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama zatražila odgovore na sledeća pitanja:

Koliko aparata za ultrazvučnu dijagnostiku posjeduje Opšta bolnica Pljevlja, da li su u ispravnom stanju i kolika je starost aparata?

Da li je tačna informacija da su ultrazvučni aparati smješteni samo u jednom objektu i to u okviru dijela gdje je smještena i ambulanta i zajednička čekaonica za pacijente za plućne bolesti?

Da li u okviru Opšte bolnice u Pljevljima postoji posebna prostorija sa ultrazvučnim aparatom samo za preglede djece, a ako nema šta će nadležno Ministarstvo preduzeti da se to obezbjedi?

Koliko u okviru Opšte bolnice ima CT aparata, da li su u ispravnom stanju i koja je njihova starost?

Koja je starost laboratorijske opreme za obradu uzoraka krvi i kad će Opšta bolnica u saradnji sa nadležnim ministarstvom krenuti sa osavremenjavanjem rada laboratorije i omogućiti organizovaniji rad prilikom prijema uputa pacijenata?

Koliko u okviru Opšte Bolnice u Pljevljima radi radiologa i da li je to dovoljan broj za Opštinu sa brojem stanovnika kao u Pljevljima?

OD MENADžMENTA JZU OPŠTA BOLNICA U PLJEVLJIMA, SMO DOBILI ODGOVORE NA POSTAVLJENA PITANJA, KOJA OBJAVLJUJEMO U CJELINI:

JZU Opšta bolnica Pljevlja raspolaže sa ukupno 5 ultrazvučnih aparata raspoređenih po službama i odjeljenjima, i to:

  1. EHO kabinet
  • 2 ultrazvučna aparata (2005. i 2018.god)
  1. Interno odjeljenje, kardiološka ambulanta
  • 1 ultrazvučni aparat (2007.god.)
  1. Ginekološko-akušersko odjeljenje
  • 2 ultrazvučna aparata (2009. i 2019.god.)

Svi aparati su u ispravnom stanju i zadovoljavaju standard savremene ultrazvučne dijagnostike.

JZU Opšta bolnica Pljevlja je bolnica paviljonskog tipa, pa je samim tim i radiološka dijagnostika (RTG kabinet, EHO kabinet i Kabinet za mamografiju) smještena u jednom od njih, a sve u skladu sa propisima koji regulišu rad zdravstvenih ustanova. U tom paviljonu je godinama smještena i ambulanta pneumoftiziologa koja pripada JZU Dom zdravlja Pljevlja.

Ultrazvuk kukova kod beba se radi u EHO kabinetu, jer su to trenutno jedini aparati koji mogu zadovoljiti tu vrstu pregleda. Nakon konsultacija sa epidemiologom, dr Biljanom Stošić-Čarkilović, koja nas je uputila u pravilno sprovođenje mjera čišćenja i dezinfekcije, zatim provjetravanje samog prostora, kao prelazno rešenje, dogovoreno je da termini za pregled kukova kod beba budu pomjereni u popodnevnim satima (što je i urađeno), pri čemu nema ukrštanja beba sa pacijentima. Rukovodstvo bolnice intenzivno radi na nabavci novog ultrazvučnog aparata koji bi se koristio samo za ovu dijagnostiku i koji bi bio smješten na Dječijem odjeljenju , obzirom na to da je upravo pedijatar taj koji obavlja pregled.

JZU Opšta bolnica Pljevlja ima jedan CT aparat i to Siemens 16 “slajsni“ 2005. god. koji je u ispravnom stanju.

Što se laboratorijske opreme tiče novi aparati za biohemiju stigli su i instalirani u oktobru i novembru prošle godine, godina proizvodnje im je 2018. Hematološki aparati su stari oko 6-7 godina, kao i aparat za imunohemiju na kome radimo hormone i tumor markere. Aparat za koagulaciju dobijen je u junu ove godine, jedan smo kupili u januaru 2018.god., a imamo i stari, takođe ispravan, star 10ak godina. Svi aparati su trenutno ispravni. Kada počne sa radom informacioni sistem, na čijoj se implementaciji intenzivno radi, a koji će biti dio Integralnog zdravstvenog informacionog sistema Crne Gore, očekujemo da će gužve biti manje, znatno manje čekanja i eventualnih propusta u radu laboratorije.

U našoj ustanovi trenutno rade tri (3) stalno zaposlena radiologa, što je optimalan broj imajući u vidu obim poslova i broj stanovnika.

Što se tiče nabavke medicinske opreme, ista se nabavlja u kontinuitetu, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, kao i po iskazanim potrebama načelnika odjeljenja, odnosno službi.

U zadnjih godinu, godinu i po dana, nabavljena je sledeća oprema:

– Ginekološki ultrazvučni aparat,

– 2 aparata za anesteziju,

– 6 monitora vitalnih funkcija,

– EMG aparat,

– 2 aparata za mehaničku ventilaciju,

– Aparat za skrining sluha novorođenčeta,

– Kompjuterizovano vidno polje

– Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom

– 2 defibrilatora,

– Holter krvnog pritiska,

-4 EKG aparata,

– 2 CTG aparata,

– Porođajni sto,

– Cistoskop,

– Transportni inkubator,

– Sanitetsko vozilo.

Ukupna vrijednost pomenute opreme je oko 325.000,00€. Većim dijelom, oprema se nabavlja iz kapitalnog budžeta koji je opredjelila Vlada, odnosno resorno Ministarstvo (Ministarstvo zdravlja), kao i samostalnim nabavkama iz sopstvenih prihoda ili donacija.

Menadžment JZU Opšte bolnice Pljevlja

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.