Dr Grbović (SNP): Zalagaćemo se za rješavanje problema i pokretanje proizvodnje u Vektri Jakić, kao i ostvarivanje svih prava radnika

    1 godina pre 576 pregleda Izvor: PV Informer

Naše šume predstavaljaju najmoćniji regulator vazdušnog, vodenog i zemljišnog režima i kao takve su dobro od opšteg interesa i briga čitave društvene zajednice. Poznato je da je briga o šumama investicija u budućnost zemlje i s toga se šumama mora gazdovati na održiv način, a uz maksimalno korišćenje i njihove proizvodne funkcije. 

Fabrika peleta i drvne građe koja bi omogućavala cjelokupno iskorisćenje drvne sirovine jeste sadašnji Vektra Jakić, kao jedna od najsavremenijih drvoprerađivačkih fabrika u Jugoistočnoj Evropi, koja je na žalost ubrzo nakon nezakonite privatizacije zaustavila proizvodnju. U toj fabrici je nekada radilo 220 radnika, odnosno baš toliko porodica prihodovalo i egzistiralo iz ove fabrike koja je  jedna od najsavremenijih fabrika u Crnoj Gori. U sklopu fabrike poslovale su i drugi prizvodni pogoni, odnosno privredni subjekti, koji su radili na izvođenju radova, sječi i izvozu drvnih suplemenata, a kojima trenutni vlasnik duguje preko četrdeset (40) neisplaćenih zarada. 

Zbog još jedne loše i nezakonite privatizacije prethodnih režima od 2018. godine ova fabrika je zbog pokrenutih sudskih sporova od strane Uprave za šume i ostalih finansijskih i privrednih subjekata zatvorena, a radnici i njihovih  220 porodica ostavljeno na rubu egzistencije. Kapaciteti ove fabrike za proizvodnji peleta i drvnih prerađevina daleko premašuju potrebe Crnogorskog tržišta a potražnja na inostranom tržištu za ove proizvode je izuzetno Velika.

Loša politika poslovanja i uništavanje opšteg dobra, praksa je prethodnih Vlada kojima je Socijalistička narodna partija (SNP) kao dio 43. Vlade, stala na put i zaustavila proces prodaje naših najboljih fabrika koje su značile i gradovima i državi, a prije svega građanima. Uvećavali smo i vraćali državi ono što joj pripada, a kao dio 44. Vlade nastojaćemo da Vektru Jakić vratimo građanima Pljevalja, tj. državi Crnoj Gori.

Preuzimanjem fabrike sa opremom, dodjelom koncesija na sječu šume i stavljanjem u pogon ove fabrike država Crna Gora, Opština Pljevlja i njeni građani imali bi nemjerljivu korist, koja bi pored značajnog povećanja BDP-a, odmah po pokretanju proizvodnje zaposlila najmanje 150 radnika, a taj broj bi se kasnije kroz efikasnu proizvodnju i uvećavao.

Socijalistička narodna partija (SNP) prepoznala je težinu ovog državnog problema i smatra, da je pored svih sudskih i administrativnih problema, potrebno uraditi sve kako bi i ovaj slučaj sa fabrikom i radnicima bio riješen. Kao dio 44. Vlade nastavićemo da se zalažemo za što hitnije pokretanje proizvodnje u Vektri Jakić, kao i ostvarivanje svih prava radnika koji se trenutno nalaze na ivici egzistencije sa svojim porodicama.

Socijalistička narodna partija zalagaće se da potencijale Pljevalja, drugih opština i države koriste svi građani Crne Gore, a ne samo privilegovani pojedinci. Jasna je naša namjera i cilj, od Crne Gore napraviti bolje i sigurnije mjesto za život, za Pljevlja, za proizvodnju, za državni kapital, za otvorene fabrike i najbolja prava radnika, za TEBE!

Dr Saša Grbović, kandidat za poslanika SNP-Demos „Za tebe“