Država traži još jedno vještačenje za male hidroelektrane „Đurička” 1 i 2

    1 mesec pre 232 pregleda Izvor: dan.co.me

Foto: Pixabay –

Država ne prihvata finansijsko vještačenje na osnovu biznis plana u sporu kompanija „Triangle GC INC“, koja je u suvlasništvu američkog biznismena albanskog porijekla Florina Krasnićija, i kompanije „Plava Hydro Power“ (PHP) iz Ulcinja, a po kojem bi investitori da su poslovali ugovorenih 27 godina zaradili ukupno 21,5 miliona eura.

Država je predložila na ročištu da sud zatraži i vještačenje elekro struke, da bi se utvrdilo kolika bi zaista bila šteta po ulagače zbog raskidanja ugovora.

To je saopštila punomoćnica tužene – države Milanka Rakočević na jučerašnjem ročištu u Privrednom sudu koji se vodi zbog raskidanja ugovora za izgradnju dvije mini-hidroelektrane (mHE) na Đuričkoj rijeci kod Plava, u čiju izgradnju su ove dvije kompanije uložile 1,5 miliona eura sa kamatama do odluke države da raskine ugovor.

Naime, kako je istakla punomoćnica tužene, treba utvrditi kolika bi zaista bila šteta po ulagače, s obzirom na rješenje za zaštitu životne sredine, koja nije dala saglasnost za projekat „Đurička“ 1, a da je projekat „Đurička“ 2 pretrpio izmjene prije realizacije.

Kako je navedeno u obrazloženju, biznis plan ne može biti osnova za utvrđivanje količine električne energije koja bi se proizvela na ovim mini-hidroelektranama, saopštila je punomoćnica države.

Punomoćnica tužilaca Ana Đukanović je kazala da je traženje vještačenja elektro struke u službi odugovlačenja spora. Ona je iznijela podatak da njeni klijenti nisu odgovorni za nedobijanje saglasnosti za projekat „Đurička“ 1, jer država nije stvorila uslove za primjenu projekta. Kako je istakla, sva odgovornost leži na državi, koja je raskinula ugovor sa investitorima.

Kako je precizirala, tražene uslove za projekat „Đurička“ 1 trebalo je da stvori Vodovod Plava, u saradnji sa državnim institucijama, što se nije dogodilo, pa je to bio predmet nekoliko upravnih sporova.

Vještak finansijske struke Srđan Pupovac ponovio je da vještačenje nije mogao da izvrši ni po kojem osnovu osim na osnovu biznis plana investitora kompanija „Triangle“ i „Plava Hydro Power“.

Kako je utvrđeno vještačenjem, mHE „Đurička“ 1 i 2 bi donijele investitorima 21,5 miliona, sa predviđenim prihodima od 39,1 milion i rashodima od 17,6 miliona eura.