Dug za struju 173,5 miliona eura: Do kraja oktobra može se potpisati ugovor o plaćanju u ratama

    10 meseci pre 342 pregleda Izvor: vijesti.me

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je, u okviru nove akcije “Podijelimo teret” koja je pokrenuta 1. avgusta, sa domaćinstvima realizovala 2.334 ugovora čija su dugovanja šest miliona eura, a sa potrošačima iz kategorije “privreda i ostala potrošnja” 84 ugovora sa dugom od oko 11,5 miliona eura.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” iz državne energetske kompanije.

Akcija “Podijelimo teret” realizuje se po 11. put i svi potrošači koji duguju novac za utrošenu električnu energiju mogu do 30. oktobora da potpišu ugovor o izmirenju duga na rate.

“Ukupan dug potrošača iz kategorije domaćinstva na posljednjem obračunskom periodu iznosio je 113.592.079,37 eura, dok je u istom periodu prije dvije godine iznosio 120.721.148,08 eura. Ukupan dug potrošača iz kategorije ostala potrošnja na posljednjem obračunskom period iznosio je 60.017.328,84 eura, dok je za isti period prije dvije godine iznosio 63.017.328,84 eura”, rečeno je “Vijestima” u državnoj energetskoj kompaniji.

U okviru akcije “Podijelimo teret” domaćinstva dug izmiruju u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez daljeg obračuna zatezne kamate, bez prinudnih mjera isključenja sa mreže, dok preduzeća mogu odabrati da izmire četvrtinu, trećinu, polovinu ili čitav dug, uz minimalnu ratu od 50 eura i maksimalni broj od 30 rata.

Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane ugovore o izmirenju duga.

“Potrošača koji su do 1. avgusta izmirili ugovor, a nastavili novi je 1.670, od ukupno 2.334, za kategoriju domaćinstva, a 38 od ukupno 84 za kategoriju ostala potrošnja”, naveli su iz EPCG.

Energetska kompanija će u okviru akcije povući predlog za izvršenje kod nadležnih sudova koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja i predloge za izvršenje kod javnih izvršitelja koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca nakon plaćanja predujmljenih troškova.