Dvadeset jedna srednja dnevna vrijednost PM10 u oktobru u Pljevljima bila iznad propisane granične vrijednosti

    2 godine pre 607 pregleda Izvor: PV Informer

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2019. godine.

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA-GAGOVIĆA IMANJE.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 10µm (PM10) Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50 μg/m3 ), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Dvadeset jedna srednja dnevna vrijednost suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u oktobru mjesecu je bila iznad propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 2.5µm (PM2.5) Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou.

SUMPOR DIOKSID Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3 ) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3 ). Deset jednočasovnih srednjih vrijednosti koncentracija sumpor dioksida je bilo iznad propisanih graničnih vrijednosti u oktobru mjesecu. Sve dnevne srednje vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su tokom mjerenja u oktobru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

AZOT DIOKSID Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3 ). Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u oktobru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

UGLJEN MONOKSID Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa propisanom graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost (10 mg/m3 ). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti koncentracija ugljen monoksida na ovom mjernom mjestu su tokom mjerenja u oktobru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO(A)PIRENA U PM10 Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo (a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-c.d) pirena, dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Oktobar

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha u proširenoj Državnoj mreži ukazuju na značajno pogoršanje u odnosu na prethodne mjesece. Početak sezone grijanja i povećane emisije zagađujućih materija u vazduh, uslovili su pojavu prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, najviše u Pljevljima 21 dan, u Bijelom Polju 11 dana, Podgorici 9 dana na lokaciji u Bloku 5, 6 dana na lokaciji koja je pod najvećim uticajem saobraćaja (kružni tok, raskrsnica bulevara Georgija Žukova i Zetskih vladara) i u Nikšiću 6 dana sa prekoračenjem.

Registrovana su i prekoračenja jednočasovne koncentracije SO2 u urbanoj zoni Pljevalja (10 prekoračenja) i značajna variranja koncentracije ovog polutanta na obje mjerne stanice na teritoriji pljevaljske opštine.

Prekid u radu mjerne stanice Gradina

Zbog olujnog nevremena tokom prethodnih dana, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom automatske stacionarne stanice Gradina (selo Kruševo). Havarija je većih razmjera, jer je došlo do pada električnog stuba i kidanja priključnih instalacija na stanici.

Obaviještene su nadležne službe u Pljevljima, a radovi na otklanjanju navedenih posledica biće sprovedeni u najkraćem mogućem roku.

Tokom oktobra tekuće godine povremeno je dolazilo do prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid SO2 u urbanom dijelu Pljevalja (ali ne duže od dva sata uzastopno).

Pošto su temperature vazduha u posmatranom periodu bile iznad prosječnih i kako je sezona grijanja tek počela, imajući u vidu konstantne emisije ovog polutanta u vazduh iz TE Pljevlja, mogući uzrok za ovu pojavu su meteorološke prilike koje su pogodovale rasprostranjivanju zagađujućih materija i njihovom dužem zadržavanju u donjim slojevima atmosfere, što za direktni rezultat ima prekoračenja graničnih vrijednosti.

Najnovije vijesti

Prognoza vremena – 30. jul

29. jula 2021. 21:22

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 23368 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 10512 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 9161 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 8572 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8482 pregleda

Na Jabuci “pali” šverceri narkotika

15. jula 2019. 8113 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7690 pregleda
%d bloggers like this: