Elektroprivreda i pored obaveze nije prijavila Agenciji za zaštitu životne sredine ekološki incident koji se desio 4. jula

    2 godine pre 332 pregleda Izvor: portaltvpljevlja.me

Da Elektroprivreda pokušava da zataška ekološki incident koji se desio 4. jula u Pljevljima bilo je jasno po prvim reakcijama nakon incidenta. Pored zataškavanja i pogrešnog obavještavanja javnosti Elektroprivreda ne ispunjava ni obaveze obavještavanja nadležnih državnih organa.

Integrisana dozvola za TE Pljevlja obavezuje da Operater ako se desi neki ekološki incident obavjesti nadležne državne organe. U Integrisanoj dozvoli se kaže:  ‘’Operater se obavezuje da оbаvjеsti nаdlеžnе оrgаnе о bilо kаkvim nеgаtivnim uticајimа pо živоtnu srеdinu, kao i da odmah obavijesti nadležne organe ukoliko dođe do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u vodu kao i da sprоvodi оdlukе nаdlеžnih оrgаnа о vrеmеnu i prirоdi kоrеktivnih mjеrа kоје trеbа dа sе prеduzmu.’’ Postavili smo pitanje Agenciji za zaštitu životnesredine kada je EPCG i u kojoj formi obavjestila o ekološkom incidentu od 4. jula. Iz Agencije su brzo odgovorili:

”Povodom pomenutog akcidenta koji se desio 04.07.2019.god. na rijekama Vezišnica i Ćehotina, uslijed aktiviranja drenažnog ventila na liniji povratne vode i time ispusta otpadnih voda, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nije obaviještena od strane operatera shodno navedenoj obavezi iz pomenute Integrisane dozvole.”

Isto pitanje smo poslali i EPCG i nismo dobili odgovor. EPCG nastavlja sa praksom prećutkivanja i ignorisanja obaveza. Zašto bi odgovarali na pitanja novinara lokalnih medija kada nisu obavjestili ni nadležne državne organe o ekološkom incidentu iako su bili obavezni. Praksa nekažnjivosti za urađeno je dosada bila uobičajena, a imaćemo priliku da vidimo šta će nadležni organi preduzeti da spriječe ovakvo ponašanje EPCG.

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine predviđa da će  Novčanom kaznom od 5.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne obavještava nadležni organ o svakoj promjeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu. Male novčane kazne  očito neće spriječiti kompaniju sa milionskim profitom da nastavi ovakvu praksu i u budućnosti. Promjena zakondavstva bi bila korisna kako bi bogati i moćni bili spriječeni da izigravaju zakone i obmanjuju javnost

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 27468 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11863 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 11727 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 11086 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 10427 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 9835 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 9323 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 9070 pregleda
%d bloggers like this: