EPCG da zavari ventil i ukloni ga tokom prvog remonta

    3 godine pre 589 pregleda

Elektroprivreda treba odmah da trajno ukloni drenažni ventil na liniji povratne vode u prvim remontnim radovima u Termoelektrani. Dok to ne uradi, ventil treba blokirati (zavariti) kako bi se spriječilo izlivanje otpadnih voda u Vezišnicu.

To je jedna od mjera koje su naložile ekološka i inspekcija za vode nakon što su obavile nadzor povodom ekološkog akcidenta, pomora ribe, koji se desio u petak u Pljevljima.

„Inspektori su konstatovali da tri instalisana drenažna ventila na mostu rijeke Vezišnice nijesu ograđena i fizički obezbijeđena od pristupa neovlašćenih lica. Odgovorna lica iz TE su izjavila da nijesu imali tehnološku potrebu da aktiviraju ventil, a da je nepoznato lice aktiviralo drenažni ventil na liniji povratnih voda sa odlagališta Maljevac, pri čemu je došlo do izlivanja otpadnih voda u rijeku Vezišnicu i dalje u rijeku Ćehotinu“, piše u izvještaju o inspekcijskom nadzoru.

Inspektori su naložili da ostala dva drenažna ventila od dvije linije hidrauličnog transporta pepela i šljake EPCG može koristiti jedino pri remontu postrojenja i pod uslovom da se ispušta višak vode, tek nakon ispiranja sistema čistom vodom i ovlašćena laboratorija uzme uzorke, koja će potvrditi propisan kvalitet za ispuštanje u prirodan recipijent.

„Elektroprivreda, odmah po prijemu rješanja, treba da fizički obezbijedi instalisane ventile na mostu rijeke Vezišnice, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima“, navodi se u rješenju inspekcije od 9. jula.

Među mjerama koje su propisane, naloženo je EPCG da u roku do 90 dana pronađe i realizuje trajno efikasno tehničko rješenje za upravljanje otpadnim vodama na odlagalištu Maljevac.

Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode će podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica, Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i odgovornog lica u pravnom licu, izvršnog direktora – navedeno je u izvještaju ekološkog i vodnog inspektora povodom pomora ribe u Pljevljima.

Takođe, podnijele su zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za Elektroprivredu Crne Gore TE Pljevlja, shodno odredbama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kako bi se izvršila sanacija posljedica zagađenja.

Uzorci voda iz rijeke Vezišnice i Ćehotine, kao i uzorci uginule ribe dostavljeni su ovlašćenoj laboratoriji CETI Podgorica na analizu, a „problem vezan za uginuće ribe i dalje postupanje u nadležnosti je poljoprivrenog inspektora Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja“.

Izvor: RTCG

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: