EPCG da zavari ventil i ukloni ga tokom prvog remonta

    3 godine pre 509 pregleda

Elektroprivreda treba odmah da trajno ukloni drenažni ventil na liniji povratne vode u prvim remontnim radovima u Termoelektrani. Dok to ne uradi, ventil treba blokirati (zavariti) kako bi se spriječilo izlivanje otpadnih voda u Vezišnicu.

To je jedna od mjera koje su naložile ekološka i inspekcija za vode nakon što su obavile nadzor povodom ekološkog akcidenta, pomora ribe, koji se desio u petak u Pljevljima.

„Inspektori su konstatovali da tri instalisana drenažna ventila na mostu rijeke Vezišnice nijesu ograđena i fizički obezbijeđena od pristupa neovlašćenih lica. Odgovorna lica iz TE su izjavila da nijesu imali tehnološku potrebu da aktiviraju ventil, a da je nepoznato lice aktiviralo drenažni ventil na liniji povratnih voda sa odlagališta Maljevac, pri čemu je došlo do izlivanja otpadnih voda u rijeku Vezišnicu i dalje u rijeku Ćehotinu“, piše u izvještaju o inspekcijskom nadzoru.

Inspektori su naložili da ostala dva drenažna ventila od dvije linije hidrauličnog transporta pepela i šljake EPCG može koristiti jedino pri remontu postrojenja i pod uslovom da se ispušta višak vode, tek nakon ispiranja sistema čistom vodom i ovlašćena laboratorija uzme uzorke, koja će potvrditi propisan kvalitet za ispuštanje u prirodan recipijent.

„Elektroprivreda, odmah po prijemu rješanja, treba da fizički obezbijedi instalisane ventile na mostu rijeke Vezišnice, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima“, navodi se u rješenju inspekcije od 9. jula.

Među mjerama koje su propisane, naloženo je EPCG da u roku do 90 dana pronađe i realizuje trajno efikasno tehničko rješenje za upravljanje otpadnim vodama na odlagalištu Maljevac.

Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode će podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica, Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i odgovornog lica u pravnom licu, izvršnog direktora – navedeno je u izvještaju ekološkog i vodnog inspektora povodom pomora ribe u Pljevljima.

Takođe, podnijele su zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za Elektroprivredu Crne Gore TE Pljevlja, shodno odredbama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kako bi se izvršila sanacija posljedica zagađenja.

Uzorci voda iz rijeke Vezišnice i Ćehotine, kao i uzorci uginule ribe dostavljeni su ovlašćenoj laboratoriji CETI Podgorica na analizu, a „problem vezan za uginuće ribe i dalje postupanje u nadležnosti je poljoprivrenog inspektora Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja“.

Izvor: RTCG

Najnovije vijesti

Danas je Sveti Sava

27. januara 2022. 13:14

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 33376 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14550 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13967 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13707 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12839 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12270 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 12129 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 12026 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10869 pregleda
%d bloggers like this: