EPCG još bez dozvole za „Gvozd“: Očekivala se u januaru

    11 meseci pre 262 pregleda Izvor: vijesti.me

Foto : PV Informer –

Elektroprivreda (EPCG) još nije dobila glavnu građevinsku dozvolu za izgradnju vjetroelektrane (VE) “Gvozd” koja je očekivana u januaru, dok je potpisivanje ugovora o kreditu između državne energetske kompanije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojim će se finansirati taj energetski objekat planirano za početak juna.

Zahtjev za izdavanje glavne građevinske dozvole Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predat je ovog mjeseca, iako je iz energetske kompanije u decembru bilo saopšteno da do kraja tog mjeseca podnose taj zahtjev i da očekuju njeno izdavanje u januaru.

”U prethodnom periodu dobijena je građevinska dozvola za pristupne puteve, dok je izvjesno izdavanje glavne građevinske dozvole, a po osnovu zahtjeva za dobijanje glavne građevinske dozvole koji je podnijet 11. maja ove godine za izgradnju VE ‘Gvozd’ sa pratećom dokumentacijom, u junu ove godine. Razlog za neznatno odlaganje je predstavljalo rješavanje jednog preostalog slučaja vezano za imovinsko-pravne odnose, kao i donošenje odgovarajuće odluke SO Nikšić vezano za projekat na sjednici održanoj 27. 4. 2023. godine. Uglavnom, svi zakonski uslovi su ispunjeni i zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predat u pomenutom terminu”, kazali su “Vijestima” u državnoj energetskoj kompaniji.

EPCG koja je u prvoj najavi ovog projekta za očekivani početak izgradnje VE “Gvozd” najavila 2021. godinu, a puštanje u rad 18 mjeseci nakon početka radova. Međutim, kasnije je pojašnjeno da je pandemija koronavirusa u prethodne dvije godine ključni razlog zbog koga kasni izgradnja vjetroelektrane jer se to odrazilo na pribavljanje potrebnih dozvola, saglasnosti i na pregovore o finansiranju ovog projekta i da je realno da ovaj objekat na mreži bude u 2024. godini.

”Shodno dobijenoj građevinskoj dozvoli za pristupne puteve planirano je da aktivnosti na pripremnim radovima otpočnu nakon potpisivanje kreditnog aranžmana sa EBRD bankom u ljetnjem periodu ove godine. Kao što smo i prethodno rekli nakon evaluacije konačnih ponuda tenderskog postupka koji je u toku i sklapanja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem slijede inženjering, fabrikacija, isporuka, montaža i puštanje u rad vjetroagregata”, kazali su u kompaniji.

IZ EPCG nije precizirano kad će početi glavni građevinski radovi, već je navedeno da nakon potpisivanja ugovora za nabavku odabranih vjetrogeneratora realno je očekivati da otpočnu aktivnosti na izvođenju glavnih radova.

Rok za izgradnju elektrane je 18 mjeseci nakon početka radova.

Iz kompanije su podsjetili da je u decembru usaglašen sa EBRD-om nacrt ugovora o zajmu za potrebe finansiranja projekta izgradnje vjetroelektrane “Gvozd”, koji su potom odobrili Odbor direktora i Skupština akcionara kompanije. Riječ je o zajmu od 82 miliona eura za potrebe finansiranja izgradnje VE “Gvozd” i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem bez predviđenog učešća investitora, predviđa grejs period od 24 mjeseca tokom izgradnje tako da će u suštini projekat sam sebe otplaćivati.

”Potpisivanje ugovora o kreditu planirano je za 5. jun ove godine”, kazali su iz EPCG.

Crnogorski elektroprenosni sistem CGES) je dao saglasnost za njeno priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore.

Isporučilac opreme i izvođač radova još nije odabran

”Vijesti” su pitale kome je dodijeljen posao isporučioca opreme i izvođača za VE “Gvozd” od četiri kompanije koje su prošle pretkvalifikacioni tender.

“Kao što je i ranije rečeno svi tenderski postupci vode se transparentno na elektronskom portalu nabavki EBRD-a u skladu sa njihovim procedurama. Pretkvalifikacioni dio tenderskog postupka je završen i odabrani su ponuđači koji su zadovoljili zahtijevane kvalifikacione kriterijume uz saglasnost EBRD banke. U toku je drugi krug tenderskog postupka i u narednom periodu”, kazali su iz kompanije.

Kako su dodali nakon evaluacije obavezujućih ponuda koje sadrže tehnički i finansijski dio, shodno pravilima EBRD-a i odabraće se prvorangirani ponuđač za inženjering, fabrikaciju, isporuku, montažu i puštanje u rad vjetroagregata.