EXIT

EPCG ne mora da plati naknadu za deponiju Maljevac

  • 5 mjeseci pre
  • 290 pregleda
  • Izvor: Novosti

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu Opštine Pljevlja kao neosnovanu i potvrdio presudu Privrednog suda, kojom se Elektroprivreda Crne Gore oslobađa plaćanja naknade za građevinsko zemljište i komunalno opremanje zemljišta za deponiju pepela i šljake „Maljevac“, u iznosu od 25 miliona eura.

Opština Pljevlja je 2013. godine podnela tužbu protiv Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) jer je ista imala privremenu dozvolu za deponiju pepela i šljake za potrebe Termoelektrane. Kako Elektroprivreda nije imala potrebnu dozvolu, već se radilo o privremenoj dozvoli, lokalna uprava je zatražila naplatu štete u iznosu od 25 miliona eura.

Prvobitno je tokom sudskog postupka prvostepena presuda obavezala Elektroprivredu da isplati naknadu od dva miliona eura. Na takvu presudu žalbu je podnijela Elektroprivreda ali i pljevaljska lokalna uprava. Dok je EPCG vjerovala da je takva presuda neosnovana a drugi da se radi o izuzetno malom novčanom iznosu. Privredni sud je presudom iz juna prošle godine zahtjev pljevaljske lokalne uprave da se naplati šteta u iznosu od 25 miliona u potpunosti odbacio kao neosnovan. Pljevaljska lokalna uprava je uložila žalbu Apelacionom sudu ali je taj sud žalbu odbacio kao neosnovanu i potvrdio presudu Privrednog suda. 

– Kod navedenog, bez osnova su žalbeni navodi da tuženi prvog reda ne posjeduje valjanu dokumentaciju za deponiju šljake i pepela “Maljevac”, propisanu važećim Zakonom o uređenju i izgradnji objekata, kao ni Zakonom o izgradnji objekata iz 2000. godine, odnosno ni po jednom propisu koji je bio u primjeni od početka izgradnje navedenog objekta, jer je to u suprotnosti sa stanjem u spisma predmeta, provedenim dokazima i činjenicama utvrđenim na osnovu tih dokaza. U vezi sa tim, bez značaja su žalbeni navodi da tužbeni zahtjev u ovom sporu predstavlja naknadu za građevinsko zemljište za izgradnju – komunalno opremanje, po Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, te pozivanje žalioca na zakonske propise i druge propise, kojima se to reguliše – navodi se u presudi Apelacionog suda i dodaje da tuženi prvog reda nema zaključen ugovor u tom pravcu, koji bi bio osnov za isplatu naknade, a po Ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 29.05.2013. godine, koji je zaključen između tužioca i tuženog prvog reda i kojim je regulisan obračun naknade za komunalno opremanje, koji obuhvata rekonstrukciju postojećeg objekta brane, tuženi prvog reda je u potpunosti isplatio naknadu.

Samim tim, tužilac nije dokazao postojanje odgovornosti tuženog za naknadu štete u visini naknade za komunalno opremanje, za sporni period, shodno Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta , kao ni da postoji odgovornost tuženog drugog reda za nezakonit rad njegovih organa (propuštanje preduzimanja odgovarajućih radnji), navodi se u presudi Apelacionog suda. 

Nakon odbijanja žalbe Opština Pljevlja je obavezana da plati sudske troškove u iznosu od 39 hiljada eura.

Prema informacijama iz lokalne uprave sudski troškovi su već naplaćeni preko javnog izvršitelja.

Podsjećanja radi pljevaljska lokalna uprava treba Elektroprivredi da isplati oko dva ipo miliona eura duga za naplaćenu ekološku naknadu iz 2008. godine. 

Opština je od EPCG tada donijela opštinsku odluku o naplati ekološke naknade od zagađivača. Međutim, Ustavni sud je tu odluku ocijenio kao nezakonitu i istu stavio van snage. Dok se čekala odluka Ustavnog suda pljevaljska lokalna uprava je uspjela da naplati dva ipo miliona eura. Opština Pljevlja se nadala da će od Elektroprivrede dobiti mogućnost da naplate potraživanje za Maljevac, a potom bi se izvršilo poravnanje dugovanja. 

Sada, nakon što je žalba odbijena biće interesantno na koji će način Elektroprivreda tražiti naplatu svog potraživanja od dva i po miliona eura, ali i kako će Opština Pljevlja pomenuti iznos platiti.

REVIZIJA POSTUPKA

Nakon što je Apelacioni sud odbio žalbu Opštine Pljevlja kao neosnovanu, pljevaljska lokalna uprava je zatražila revizija sudskog postupka kod Vrhovnog sud Crne Gore.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.