EPCG raspisala tender: Nabavka za opremu solarne elektrane

    2 sedmice pre 250 pregleda Izvor: vijesti.me

Foto: EPCG –

Elektroprivreda (EPCG) je raspisala tender za aluminijumske potkonstrukcije za solarnu elektranu od pet megavata na krovovima objekata nikšićke Željezare. Riječ je o nabavci vrijednoj 115.000 eura

„Rok izvršenja ugovora je maksimum 30 dana od dana potpisivanj, a garantni rok je 144 mjeseca od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Sva oprema za koju je predviđeno dostavljanje tehničkih listova u ponudi mora imati CE oznaku. Ponuđač u ponudi dostavlja deklaraciju/sertifikat o usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim direktivama za dobijanje CE znaka, a prodavac će prilikom isporuke dostaviti Izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda“, piše u tenderu za koji će se ponude otvoriti 3. juna.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.