EU odobrila da se profit od zamrznute ruske imovine iskoristi za Ukrajinu

    5 meseci pre 243 pregleda Izvor: bankar.me

Foto: Pixabay –

Savjet Evropske unije odobrio je rezoluciju koja omogućava da se profit od zamrznute ruske imovine kao posljedica restriktivnih mjera EU iskoristi za Ukrajinu.

„Savjet je danas usvojio odluku i uredbu kojom se pojašnjavaju obaveze Centralnih registrara hartija od vrijednosti (CSD) koji drže sredstva i rezerve Centralne banke Rusije (CBR) koje su imobilisane kao posljedica restriktivnih mjera EU“, piše u saopštenju objavljenom na sajtu EU.

EU je, u koordinaciji sa međunarodnim partnerima nakon početka ruskog rata u Ukrajini, odlučila da zabrani sve transakcije vezane za upravljanje rezervama, kao i imovinom CBR. Kao rezultat te zabrane, relevantna imovina koju drže finansijske institucije u zemljama članicama EU je „imobilisana“.

„Centralni registri koji posjeduju više od milion eura sredstava CBR-a moraju odvojeno da obračunavaju vanredne gotovinske bilanse koji se akumuliraju koje se akumuliraju usljed restriktivnih mjera EU i da takođe moraju odvojeno držati odgovarajuće prihode“, navodi se u saopštenju.

Centralnim registrima biće zabranjeno da raspolažu nastalom neto dobiti, a svaki centralni depozitar može da zahtijeva od svog nadzornog organa da odobri oslobađanje udjela te neto dobiti u cilju usaglašavanja sa statutarnim kapitalom i rizikom.

„Ova odluka otvara put Savjetu da odluči o mogućem utvrđivanju finansijskog doprinosa budžetu EU prikupljenog od ovih neto dobiti za podršku Ukrajini i njenom oporavku i rekonstrukciji u kasnijoj fazi. Ovaj finansijski doprinos može da bude kanalisan kroz budžet EU u pomoć za Ukrajinu o kojoj su Savjet i Evropski parlament postigli privremeni sporazum 6. februara 2024“, navodi se u saopštenju.