Glosarij Medojeviću: Grčevita borba političkog marginalca isteklog roka upotrebe

    1 godina pre 248 pregleda Izvor: PV Informer

Na navode političara, nikad upotrebljivog, a već isteklog roka trajanja (Nebojša Medojević), koje su prenijeli pojedini mediji, prvenstveno radi javnosti, a u cilju pružanja istinite informacije, vrlo otvoreno i transparentno saopštavamo sledeće:

Ne radi se ni o kakvim cesijama, niti garancijama, niti neposrednim pogodbama, već o jednostavnom Faktoring aranžmanu (uobičajena poslovna praksa – preuzimanja potraživanja od strane poslovne Banke), koji je realizovan bez ijednog dodatnog troška po Državu, a sa krajnjim benefitom po javno zdravstvo, a uz prethodno dobijenu saglasnost Centralne Banke Crne Gore.

Istim je omogućeno dodatno prolongiranje plaćanja isteklih obaveza Monfefarma prema Glosariju sa 90 na 180 dana, čiji je iznos bio 15, a ne 17 miliona eura, a na osnovu pravno valjanih ugovora o isporuci koji su zaključeni u skladu sa važećom zakonskom procedurom.

Aranžman je bio jedino moguće rješenje složene situacije, u prvom redu po javno zdravlje, a sklopljen je sa ciljem dalje nesmetane isporuke ljekova, koja je bila ugrožena zbog visokog iznosa isteklih valuta  Montefarma prema Glosariju, i naše izloženosti kod poslovnih Banaka, u kojem je isključivo Glosarij   imao trošak na ime kamata u iznosu od 126.658,05 EUR.

Faktoring je rezultirao kontinuitetom u snabdijevanju ljekovima.

Bez daljeg, na ovakve i slične navode se nećemo oglašavati, a apsolutno smo na raspolaganju za sve kontrole i uvide u ažurnu i besprekornu dokumentaciju, kako od strane Institucija, tako i od strane medija, pa i samih građana.

Glosarij je, da podsjetimo, ugledna privatna veledrogerija, najstarija i najveća na crnogorskom tržištu koja u svom sistemu zapošljeva preko 400 ljudi, sa trendom otvaranja novih radnih mjesta.

Lideri smo u standardizovanom pristupu poslovanju, koje se očitava u našim certifikatima kvaliteta, naime prva smo veledrogrija koja je uvela ISO Certifikat, prvi smo koji su dobili GDP certifikat, poslujemo sa renomiranim svjetskim proizvođačima ljekova, opreme i medicinskog potrošnog materijala. Posjedujemo najveće i najsavremenije skladišne i transportne kapacitete i zapošljavamo visoko stručan i kvalitatan kadar.

Društveno smo odgovorna kompanija, koja posluje po zakonu i koja se nalazi na tkz „Bijeloj listi“ poreskih obveznika, koja je po osnovu poreza i doprinosa u državnu kasu uplatila iznos od preko 5.000.000 EUR od 2019.g. pa do danas. Po osnovu PDV-a koji se plaća prilikom uvoza uplaćeno je, za isti period preko  10.000.000 EUR.

Naše poslovanje je već duži niz godina unazad, a na naše insistiranje, kada to i nije bila zakonska obaveza, dodatno kontrolisano, uvijek od strane međunarodnih, priznatih i renomiranih revizorskih kuća,  EY i PWC /PricewaterhouseCoopers/ koje su u rangu top 5 najznačajnijih u svijetu, a u skladu sa IFRS – međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Postaje bolno posmatrati grčevitu borbu političkog marginalca isteklog roka upotrebe (Nebojša Medojević), neoprostivog neznanja i malicioznih namjera, svakako bez potrebe da ga edukujemo, prvenstveno radi javnosti, ponavljamo – da nas ovi navodi ne dotiču i da smo apsolutno na raspolaganju svim nadležnim institucijama za dodatnu kontrolu našeg zakonitog i ažurnog poslovanja.