Hitna će imati sanitetske timove bez ljekara

    9 mjeseci pre 275 pregleda Izvor: cdm.me

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ZHMPCG Saša Stefanović kazao je za da će tražiti od Ministarstva zdravlja i Univerziteta Crne Gore UCG da se osnuje novi studijski program na Visokoj medicinskoj školi u Beranama za obrazovanje specijalističkog kadra za timove za hitan sanitetski transport zbog nedostatka kadra.

On ističe da je Zavod u 2019. godini pružio 350.000 zdravstvenih usluga, što je približno broju iz prethodnih godina i na dnevnom nivou iznosi blizu 1.000 intervencija.

“Vizija povećanja broja timova je što efikasnija, sveobuhvatnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita kroz timski rad. Ovom vizijom ćemo već u narednoj godini u saradnji sa MZ ostvariti komunikaciju sa svim relevantnim akterima u sistemu obrazovanja kako bismo iskorisitili trenutne kapacitete UCG koji bi profilisao specijalistički kadar za timove za hitan sanitetski transport, čime želimo pojačati kapacitete u svim organizacionim jedinicama Zavoda”, kaže Stefanović.

Dodaje da je, na čelu sa Ministarstvom zdravlja, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, UCG, Medicinskim fakultetom, na već postojećoj Visokoj medicinskoj školi, koja školuje specijalistički kadar, ideja da se uvede nastavni plan i program koji će kao rezultat imati visoko stručno profilisan kadar za timove za hitan sanitetski transport sa usvojenim znanjima i vještinama da odgovore zadatku bez doktora u svom timu.

“Smatramo da je ovo sistemski trajno i kvalitetno rješenje, kojim želimo povećati broj timova operativnih na terenu, koji će postupati po jasno utvrđenim protokolima i procedurama zbrinjavanja hitnog pacijenta do najbliže bolnice”, pojašnjava Stefanović.

On kaže da bi na taj način formirali, osim već postojećih timova u čijem su sastavu ljekar, medicinska sestra/tehničar i vozač, i tim za hitan sanitetski transport koji se sastoji od dvije medicinske sestre/tehničara, od kojih jedan upravlja vozilom hitne pomoći i koji u određenim situacijama može otići na intervenciju.

“Zavod je prošao kroz vrlo izazovan period kada su, zbog počinjanja specijalizacija u drugim zdravstvenim usanovama, doktori odlazili. Međutim, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je taj period za nama i da je situacija značajno promijenjena. Zavod za HMP je tokom novembra i decembra mjeseca potpisao ugovore o radu sa 15 doktora medicine, što je jasan pokazatelj zainteresovanosti mladih doktora medicine za rad u ZZHMP i na tu činjenicu smo veoma ponosni. Takođe, treba pomenuti i da vlada veliko interesovanje i iz zemalja okruženja za rad u našoj ustanovi”, istakao je Stefanović.

Objašnjava da danas Zavod broji oko 460 zaposlenih i da u svakom trenutku, 365 dana u godini, imaju 31 aktivni medicinski tim za teritoriju Crne Gore.

“To nas svrstava u red najorganizovanijih službi u regionu, u kojima se pružaju sve vrste usluga na terenu sa uključenim doktorom medicine kao vođom ekipe. Vozila hitne pomoći su opremljena neophodnom medicinskom opremom po standardima, koja se redovno servisira i raspolažu dovoljnim količinama svih ljekova i medicinskog materijala, klimatizovana su i pružaju neophodni komfor i bezbjednost pacijentu i našim zaposlenima, na bolji i kvalitetniji način nego u mnogim zemljama regiona”, dodaje on.

Kako ističe, svjesni da vozila Zavoda za HMP na godišnjem nivou prelaze više od 1.000.000 kilometara, a prateći preporuke SZO, već naredne dvije godine iz kapitalnog budžeta će se obezbjeđivati sredstva za nabavku osam novih vozila.

“Kada govorimo o optimalnom broju medicinskih timova, to možemo posmatrati na dva načina. Jedan je ono što propisuje zakon, sistematizacija i standardi kada je ova oblast u pitanju, a druga je nesporna činjenica da uvijek postoji mogućnost dok su postojeći timovi na terenu da se dogodi dodatan hitan slučaj bez obzira koliko timova imali u pripravnosti. Ovakve situacije nisu slučaj koji se događa samo kod nas, nego u cijelom svijetu”, kazao je Stefanović.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6599 pregleda