Informativna služba Rudnika uglja: Saznanja Redakcije portala PV Informer o postojanju otpadnih guma na parceli RUPV tačna

    4 sedmice pre 726 pregleda Izvor: PV Informer

Saznanja Redakcije web portala PV Informer, o postojanju otpadnih guma na parceli RUPV, su tačna. Radi potpunog i tačnog informisanja vaših pratilaca, dostavljamo sledeće podatke.

Po prijavi građana, Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za ekološku inspekciju, Zapisnikom od 28.04.2021. godine, konstatovala je postojanje niza otpadnih guma, koji predstavlja ogradu, a sporno je bilo, da li se otpadne gume nalaze na parceli, koja je vlasništvo Rudnika uglja AD Pljevlja.

Geodetskim snimanjem pozicije otpadnih guma na licu mjesta, dana 05.05.2021. godine, izvršenim od strane RUPV, utvrđeno je da se iste nalaze locirane na parceli koja je vlasništvo RUPV.

Po svemu sudeći, predmetne gume su na toj lokaciji već godinama, i od dolaska novog rukovodstva, na dnevnom nivou, pojavljuju se problemi koji su posledica aktivnosti, odnosno neaktivnosti, prethodnog rukovodstva, te je i ovaj problem otpadnih guma, jedan od problema u moru naslijeđenih problema. Nažalost, ovaj problem, iako veliki, jedan je od najmanjih naslijeđenih problema.

 Činjenica je, da je novo rukovodstvo, konstatovalo problem dana 05.05.2021. godine, manje od mjesec dana od dolaska, iako je on postojao godinama i niko ga nije htio biti ni svjestan, a da ne govorimo o rješavanju.

 Istog dana po saznanju, RUPV počeo sa planiranjem uklanjanja navedenih guma u skladu sa zakonskim propisima.  Paralelno,  stiglo je dana 14.05.2021. godine i Rješenje nadležne inspekcije, kojim se nalaže njihovo uklanjanje u roku od 45 dana. 

Dakle, u naznačenom roku,  u saradnji sa nadležnim ministarstvom, otpadne gume će biti uklonjene. 

U odnosu na pitanje koje pravne mjere će RUPV da preduzme protiv lica koja su nelegalno pravila deponiju na njegovoj imovini, prvo bismo napomenuli da će se takođe preispitati kako su odgovorna lica zaposlena u RUPV dozvolila da na njegovoj parceli  bude formirana i da godinama opstaje gomila opasnog otpada, te će se po prikupljanju svih relevantnih informacija i s obzirom na štetu koja je izazvana, opredijeliti dalji koraci, kako na internom, tako i na eksternom planu, odnosno, kako prema odgovornim licima u RUPV, tako i prema trećim licima. Dakle, o detaljima je rano govoriti, a intencija je utvrđivanje činjenica o odgovornosti.

Što se tiče tehnike uklanjanja, ista će biti u okvirima pravila struke za utovar i transport predmetne materije, pri čemu će se naročito voditi računa o zaštiti životne sredine, i to od utovara, pa do konačnog zbrinjavanja opasnog otpada.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 22204 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8415 pregleda

Na Jabuci “pali” šverceri narkotika

15. jula 2019. 7814 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 7643 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7605 pregleda

Pljevlja u doba Korone 19.03.2020. (VIDEO)

19. januara 2021. 7377 pregleda
%d bloggers like this: