Počeli kontrole, smatraju da pojedini korisnici nisu prijavili više od 1000 m2 stambenih i poslovnih prostora koje koriste za grijanje

    1 sedmica pre 813 pregleda Izvor: PV Informer

U lokalnog preduzeću „Grijanje“-Pljevlja trenutno se sprovode mnoge aktivnosti kako bi bili spremni za novu grejnu sezonu.

Trenutno se sprovode aktivnosti oko kontrole stambenih i poslovnih prostora korisnika usluga grijanja. Prvi rezultati kontrola kvadrature objekata koji se griju iz ovog lokalnog preduzeća pokazuju da su pojedini prostori koji se zagrijavaju sa toplotne mreže, znatno većih kvadratura nego što je to evidentirano, a postoje i zloupotrebe da su pojedini poslovni prostori prijavljeni kao stambeni. Iz ovog preduzeća smatraju da pojedini korisnici njihovih usluga nisu prijavili više od 1000 m2 stambenih i poslovnih prostora koje koriste za grijanje, što preduzeću značajno umanjuje prihode.

Pored toga vrši se kontrola evidencije plaćanja njihovih usluga od strane građana i prvi rezultati pokazuju da prethodna upravljačka struktura u preduzeću nije sprovodila aktivnosti oko utuživanja onih korisnika koji u dužem periodu ne plaćaju isporučene usluge grijanja, pa su mnogi dugovi u međuvremenu zastarjeli. Iz tog razloga će se ubrzano krenuti i sa aktivnostima naplate dugovanja u skladu sa svim zakonskim mogućnostima.

Što se tiče povećanje cijene grijanja, još nije donijeta odluka koliko će poskupiti cijena grijanja za novu grejnu sezonu,ali će sigurno u odnosu na troškove poslovanja biti veća. Mišljenje struke je da će cijena grijanja biti veća bar za 50% u odnosu na sadašnju, a da će cijena biti manja makar za 20-30% u odnosu na sadašnju, kad se objekti koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici priključe na toplovod iz TE Pljevlja.

Da pojedine građane izdaje strpljenje pokazuju zahtjevi pojedinih stanara iz zgrade „Trepča“, koji su zatražili od lokalnog preduzeća da se isključe sa toplovodne mreže u zgradi,jer žele da svoje stanove griju na struju.

Iz preduzeća „Grijanje“ upozoravaju korisnike svojih usluga da su u obavezi da im obezbjede preko toplotnih instalacija toplotu do zgrade, a da je ugradnja toplotnih instalacija u okviru zgrade u obavezi stanara i da je tehnički teško izvodljivo da se pojedini stanari isključe sa toplovodne mreže unutar zgrade, a da ne ugroze normalno snadbjevanje drugih stanara.

Stanari zgrada koji bi u velikom broju prešli na grijanje svojih stanova električnom energijom takođe moraju da znaju da elektro instalacije u mnogim zgradama i pojedine trafostanice ne bi mogle izdržati ogromno preopterećenje, što bi moglo dovesti do nesagledivih štetnih posledica.

Kad su u pitanju aktivnosti oko rešavanja problema oko zabrane rada kotlarnice u Skerlićevoj ulici i podnesene krivične prijave u preduzeću su veoma ozbiljno shvatili ovaj problem koji može onemogućiti poslovanje preduzeća. U saradnji sa čelnim ljudima opštine, jer je opština Pljevlja osnivač preduzeća, krenuće se sa nabavkom pojedinih uređaja za prečišćavanje štetnih materija, jer postojeći koji su postaljeni u sklopu rada tri kotla su dotrajali.

Već su ostvareni kontakti sa pojedinim proizvođačima takvih uređaja u Srbiji. Poslovi oko njihove kupovine, a veoma su skupi, kao i njihova ugradnja mora se obaviti do 15 septembra kad se vrši probno potpaljivanje kotlova i mjerenje otrovnih čestica iz dimnjaka kotlarnice od strane CETI-a. Rezultati mjerenja će dati nadležnoj inspekciji mogućnost da donese novu odluku o radu kotlarnice.

Građani iz zgrade u kojoj se nalazi kotlarnica u Skerlićevoj ulici tvrde da neće dozvoliti rad kotlarnici ako se njen rad ne dovede u zakonom propisano stanje, koje ne ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi. Kao poslednju mjeru bi donijeli odluku da se kolektivno svi isključe sa toplovodne mreže i svoje stanove griju na struju, a protiv lokalnog preduzeća pokrenu sudski postupak pred domaćim i međunarodnim sudskim instancama.