Izabran Odbor direktora EPCG, Đukanović ostaje predsjednik

    2 meseca pre 854 pregleda Izvor: pobjeda.me

Iz Elektoprivrede Crne Gore (EPCG) saopštili su da je na današnjoj sjednici usvojen je Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Novi članovi Odbora direktora su Vladan Joković, Tahir Đonbaljaj, Adis Balota, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić.

Prema njihovim riječima, na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, dosadašnji predsjednik Odbora direktora.

Oni su kazali da je glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je i Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu.

– Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa odbijen je Prijedlog odluke o odobravanju knjižnog odobrenja u korist CEDIS d.o.o. Podgorica, jedan je od zaključaka donesenih na današnjoj HH Skupštini akcionara EPCG AD Nikšić. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu sa Napomenama i Nacrtom mišljenja revizora BDO d.o.o. Podgorica – jedan je od zaključaka današnjeg sastanka kojim je presjedavao izvršni direktor Nikola Rovčanin.

Kako navode iz EPCG, glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu sa Izvještajem o aktivnostima Službe za zaštitu životne sredine kao i Izvještajem o aktivnostima za oblast zaštite i zdravlja na radu i zaštite i spašavanja, te i Predlog odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.

– Iskazane na dan 31.12.2021. godine, tako što je ukupna neraspoređena dobit (65.264.958,81 eura), koju čine neto dobit iz poslovanja u 2021. godini (47.448.505,89 eura) i neraspoređena dobit iz prethodnog perioda (17.816.452,92 eura) raspoređena na neraspoređenu dobit (60.520.108,22 eura) i fond rezervi (4.744.850,59 eura) – naglašeno je iz EPCG. 

Glasovima većine prisutnih akcionara, jedan je od današnjih zaključaka, sa pravom glasa odbijen je Predlog odluke o odobravanju knjižnog odobrenja u korist CEDIS d.o.o. Podgorica.

– Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2022. godinu izabrano je Društvo za eksternu reviziju BDO d.o.o. iz Podgorice. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju Politike naknada Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade licima sa posebnim dužnostima prema Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić – neke su donešenih odluka.

Kako navode iz EPCG, glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.

– Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Novi članovi Odbora direktora su: Vladan Joković, Tahir Đonbaljaj, Adis Balota, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić – dodaju iz EPCG.

Oni su kazali da je glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa, dodaju, usvojen je i Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, dosadašnji predsjednik Odbora direktora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: