Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na Mjernim stanicama Pljevlja-Gagovića imanje i Gradina u septembru 2019. godine

    8 mjeseci pre 233 pregleda Izvor: PV Informer

SUMPOR DIOKSID
Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3).
Četiri jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su bile iznad propisanih graničnih vrijednosti u septembru mjesecu. Sve srednje dnevne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su tokom mjerenja u septembru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

AZOT DIOKSID
Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3). Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u septembru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 10μm (PM10)
Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50 μg/m3), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Sve srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u septembru mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 2.5μm (PM2.5)
Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou.

SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO(A)PIRENA U PM10
Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo(b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo(kfluoroantena, ideno (a.2.3-c.d) pirena,dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI “GRADINA”

SUMPOR DIOKSID
Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3 ).
Sve srednje dnevne i jednočasovne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti u septembru mjesecu.

AZOT DIOKSID
Rezultati mjerenja azot dioksida (jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću. Sve izmjerenje srednje jednočasovne vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u septembru mjesecu bile ispod propisane granične vrijednosti (200 μg/m3 ).

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6021 pregleda