Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za jun sa Mjerne stanice u Pljevljima

  • 10 mjeseci pre
  • 179 pregleda
  • Izvor: PV Informer

SUMPOR DIOKSID – Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3 ) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3 ). Sve srednje dnevne i jednočasovne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida u junu su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

AZOT DIOKSID – Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3 ). Sve izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u mjesecu junu bile ispod propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 10µm (PM10) – Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50μg/m3), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Sve srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u mjesecu junu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD 2.5µm (PM2.5) – Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.

SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO(A)PIRENA U PM10 Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo (a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-c.d) pirena, dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.