IZVJEŠTAJ SDT-A – Za 6 mjeseci 27 sporazuma o priznanju krivice

  • 5 mjeseci pre
  • 138 pregleda
  • Izvor: rtcg.me

U prvoj polovini godine specijalni tužioci zaključili su 27 sporazuma o priznanju krivice, od toga 26 sporazuma sa fizičkim licima i jedan sa pravnim licem, navodi se u Izvještaju Specijalnog državnog tužilaštva, za period od 1. januara do 1. jula tekuće godine, prenose Vikend novine.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, to je za 20 više zaključenih sporazuma, a za 18 više nego u 2017. godini.

“U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su zatvorske, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe”, navodi se u Izvještaju SDT-a.

Kako se dodaje, primjenom ovog instituta krivična stvar se rješava nagodbom Državnog tužioca i okrivljenog o najznačajnijim pitanjima krivičnog postupka, a shodno odredbama ZKP-a sporazum o priznanju krivice može se zaključiti za krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, osim krivičnih djela terorizma i ratnih zločina.

Tako je zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno četiri sporazuma o priznanju krivice, od kojih su dva usvojena od suda i na osnovu njih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok dva sporazuma još čekaju odluku suda.

“Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključena su tri sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 5.000 eura u korist budžeta Crne Gore i uplata u humanitarne svrhe u korist ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor u visini od 20.000 eura, na ime paušala ukupno uplaćeno 400 eura”, stoji u Izvještaju.

Jedan sporazum čeka odluku suda, a sklopio ga je optuženi za neovlašćenu proizvodnju držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300. Takođe, jedan sporazum zaključen je i usvojen od suda, i to zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Na osnovu njega je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 2.000 eura. Dogovorena je i novčana uplata u humanitarne svrhe u korist Kliničkog centra Crne Gore u visini od 200 eura.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.