Javna preduzeća moraju da plaćaju porez: Obračun PDV-a obavezan i na sredstva dobijena od Opštine

    1 godina pre 336 pregleda Izvor: dan.co.me

Javna preduzeća u Crnoj Gori, čiji je osnivač lokalna uprava, moraće plaćati porez na dodatnu vrijednost na sredstva koja dobijaju od opština. Preduzeća koja to nijesu radila u prethodnim godinama moraće platiti tu obavezu državi iako su dugovi narasli i do milion eura. Takav stav proističe iz mišljenja koje je dao Upravi prihoda i carina lično ministar finansija Aleksandar Damjanović. Damjanović se pozvao na Zakon o budzetu i fiskalnoj odgovornosti i naglasio da se „PDV mora plaćati i na sredstva koja dolaze iz opštinskog budzeta za izvršene poslove“.

-Na sredstva koja su obezbijeđena u budzetu jedinice lokalne samouprave, transferisano privrednom društvu čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a namjenjena za finasiranje komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, od kojih se vrši nabavka proizvoda i usluga, odnosno pružaju usluge jedinici lokalne samouprave, podliježu obavezi plaćanja PDV – naveo je Damjanović odgovarajući na traženo mišljenja Uprave prihoda i carina iz marta ove godine.

Iz Uprave prihoda i carina ističu da mnoga lokalna preduzeća u Crnoj Gori plaćaju pomenutu obavezu, ali postoje i ona preduzeća koja to ne rade poslednjih šest do sedam godina, odnosno od momenta kada su se preregistrovali iz javnih preduzeća u preduzeća sa ograničenom odgovornošću. Među onim preduzećima koja dosad nijesu plaćala pomenutu obavezu, nalaze se najčešće preduzeća čije osnivač opštinska uprava a čija je namjena održavanje lokalnih puteva. Međutim, i u toj oblasti, jednako se ne ponašaju sva preduzeća. Naime, podgoričko preduzeće „Putevi“, uredno plaća PDV na novac koji dolazi iz lokalnog budzeta za izvršene poslove. Sa druge strane mnoga preduzeća, većinom na sjeveru, ne plaćaju PDV na novac koji dobijaju iz lokalnog budzeta za izvršene usluge. U takvim okolnostima u Pljevljima se vodi predkrivični postupak u slučaju preduzeća „Lokalni putevi“. Pomenuto preduzeće poslednjih šest godina nije vršilo plaćanje pomenutog poreza, već je nastavilo praksu iz vremena kada je bilo javno preduzeće i kada nije podlijegalo ovoj obavezi. Istraga je povedena u drugoj polovini prošle godine.

Direktor Lokalnih puteva Dragan Jovović je za medije, nakon otvaranja predistrage, saopšti da preduzeće nema nikakvu odgovornost po ovom pitanju. On je kazao da preduzeće nikada do sada nije obračunavalo PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi i da imaju tumačenje Ministarstva finansija iz 2013. godine, koje im to potvrđuje. Jovović je tada dostavio i pomenuto mišljenje gdje se navodi „da je održavanje i zaštita lokalnih puteva zakonski ustanovljena obaveza, da se sredstva za te namjene obezbjeđuju u budzetu jedinice lokalne samouprave, kao da ta sredstva imaju karakter namjenske subvencije i ista ne podliježu obavezi plaćanja PDV-a od strane Javnog preduzeća za održavanje i zaštitu lokalnih puteva“. Međutim, kada javno preduzeće iz navedenih sredstava vrši nabavku proizvoda i usluga za potrebe za održavanje lokalnih puteva, te nabavke podliježu obavezi plaćanja PDV-a.

Javna preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, još 2014. godine su preregistrovana u društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno od te godine lokalna preduzeća ne mogu da primaju novac od lokalne uprave u vidu subvencija.

Državi dužni oko 600.000 eura

Prema dostupnim podacima iz Izvještaja o radu, pljevaljski „Lokalni putevi“ godišnje Opštini Pljevlja ispostavljaju fakture za svoje usluge u vrijednosti od 450.000 do pola miliona eura. Sada kada ministar Aleksandar Damjanović tvrdi da je neophodno da lokalna preduzeća plaćaju porez na dodatnu vrijednost, na novac koji primi od lokalne uprave, onda je sasvim jasno da je ovo javno preduzeće, za šest godina, državi dužno oko 600.000 eura po ovom osnovu. Ovo preduzeće se nalazi upravo u izuzetno teškoj finasijskoj situaciji usled dugova koje ima po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa. Uprava prihoda i carina je od ovog preduzeća u više navrata, tokom prethodnih godina, dugove po osnovu poreza i doprinosa naplaćivalo prinudnom naplatom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

%d bloggers like this: