Jedini defektolog za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u Domu zdravlja Pljevlja dao otkaz

    1 godina pre 1489 pregleda Izvor: PV Informer
REDAKCIJA –

Vijest da je jedini diplomirani defektolog uže specijalnosti maloljetničke delikvencije i bolesti zavisnosti dao otkaz u Domu zdravlja u Pljevljima,veoma je zabrinula roditelje djece koja u Doma zdravlja Pljevlja koriste usluge jedinog defektologa, koji sa djecom sa smetnjama u razvoju radi na osnovu ugovora o djelu.

Defektolog je dao otkaz nezadovoljan što se angažuje ugovorom o djelu na mjesečnom nivou, bez mogućnosti stalnog angažovanja, jer po sistematizaciji Doma zdravlja ne postoji mogućnost da defektolog ima stalno zaposlenje.

Po izjavama roditelja čija djeca koriste usluge defektologa 2 sata mjesečno, izuzetno su zadovoljni radom defektologa, jer je sa svojim izuzetnom kvalitetnim radom pomogao njihovoj djeci sa smetnjama u razvoju, pa smatraju da se mora naći način da defektolog i dalje radi sa njihovom djecom.

Redakcija portala je kontaktirala Dr Branku Stanković, direktoricu Doma zdravlja u Pljevljima i od nje dobila informaciju da su jedinog defektologa koji radi u ovoj zdravstvenoj ustanovi angažovali na osnovu ugovora o djelu, jer po sistematizaciji ne postoji mogućnost za angažovanje u stalni radni odnos.

Pošto u januaru ističe dosadašnji ugovor defektologu, a on je dao otkaz za dalje angažovanje, iz Doma zdravlja će tražiti angažovanje drugog defektologa. Po njenim riječima djeca koja koriste usluge defektologa neće biti oštećena i sa njima će se i dalje raditi.

Direktorica Stanković je takođe navela da je više puta, pa i danas kontaktirala nadležno Ministarstvo zdravlja iz kojeg joj je ponovo obećano da će Pljevlja uskoro dobiti Centar za rani razvoj, pa u skladu sa tim i mogućnost stalnog angažovanja defektologa, logopeda i psihologa u Domu zdravlja Pljevlja.

Pljevlja odlukom državnih organa nisu na listi opština koja imaju Centar za autizam. Skandalozno je da Pljevlja nemaju Regionalni razvojni centar za autizam, iako u opštini ima sve više djece sa smetnjama u razvoju, prema podacima Jedinice za djecu sa posebnim potrebama (JDPP) Doma zdravlja u Pljevljima.

Još u novembru prošle godine ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, kao i dr Slađana Ćorić iz Ministarstva zdravlja su obećali da će do kraja 2022.godine biti izmijenjen Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim će biti promijenjen sastav Jedinica za djecu sa smetnjama u razvoju, ali se to još nije realizovalo i pored datog obećanja.

Prema dostupnim podacima od 2013. godine 509 mališana dobilo je u Domu zdravlja Pljevlja usluge preventivnih pregleda, stimulativnih fizikalnih tretmana, dok su i u prošloj godini evidentirani novi slučajevi djece sa poremećajima ponašanja i emocija, poremećajima iz spektra autizma.

Prema informacijama doktorke Marije Cupare, koja je rukovodilac Jedinice za djecu sa posebnim potrebama pri Domu zdravlja u Pljevljima, nema dovoljno stručnog kadra za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Mendžement Doma zdravlja angažovao je honorarno logopeda koji obavlja tretmane 4 sata nedjeljno.

Po riječima doktorice Marije Cupare date medijima,trebalo bi promijeniti zakonski regulativu i definisati prostor, satnicu, za stalan rad defektologa, fizijatra, pedijatara. Ranije je fizijatar dolazio vikendom ili određenim danom u nedjelji –  naglasila je Cupara.

Ono što je sigurno je da se hitno mora naći način da Pljevlja dobiju Regionalni centar za autizam i smetnje u razvoju (Centar za rani razvoj), jer poslednji podaci u Pljevljima o novim slučajevima registrovane djece sa smetnjama u razvoju uz već postojeći veliki broj su više nego zabrinjavajući.