KALUĐEROVIĆ: SNP ZAHTIJEVA HITNE MJERE PROTIV MONOPOLA

    2 sedmice pre 238 pregleda Izvor: PV INFORMER

Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović pozdravila je reakciju Agencije za zaštitu konkurencije, koja je pokrenula istragu telekomunikacionih operatora zbog dogovaranja cijena usluga. 

Po riječima Kaluđerović, koja je na ovaj problem ukazivala prethodnih dana na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, reakcija Agencije je dokaz da javno i uporno ukazivanje na probleme donosi efekat i bržu reakciju nadležnih institucija, čime kao država šaljemo jasnu poruku monopolistima i oligopolistima – da ne mogu raditi šta im je volja, pod okriljem zakonskih okvira, koristeći činjenicu da je dogovornu konkurenciju teško dokazati i radeći time direktno na štetu građana i države Crne Gore.

 “Stoga pozivam i Ministarstvo ekonomije da se aktivno uključi u sprečavanje monopolskog i nepoštenog ponašanja na tržištu mobilnih komunikacija u Crnoj Gori. 

Veoma je važno da se hitno preduzmu mjere kako bi se spriječili direktni negativni efekti monopolskog i lihvarskog ponašanja u Crnoj Gori na finansijsko stanje građana.

Otvoreno, pošteno i transparentno tržište sa jednakim mogućnostima za sve njegove aktere i zaštita građana od zloupotreba, zapravo je pitanje socijalne pravde, na kojoj SNP CG i baštini svoje bitisanje na političkoj sceni Crne Gore”, rekla je poslanica Kaluđerović.