Kanjon Nevidio osvojen prije 54 godine: Neviđbog do tada niko nije vidio!

    1 godina pre 1064 pregleda Izvor: standard.co.me

Na današnji dan prije 54 godine, nakon nekoliko pokušaja, kanjon Nevidio osvojili su planinari iz Nikšića i to sa vrlo oskudnom opremom, čime su konačno uspjeli da razbiju mit o njegovoj nesavladivosti.

Od tada pa do danas, kroz ovaj kanjon svake godine prođe više od dvije hiljade domaćih i stranih turista, koji znatiželjni da otkriju njegove tajne uglavnom ostaju zapanjeni njegovom divljom ljepotom i neukrotivosti.

Ekspediciju koja je prije pola vijeka prošla kroz kanjon či­ni­li su pla­ni­na­ri „Ja­vor­ka“ Mi­loš Bo­ja­no­vić, Bo­ško Vu­la­no­vić, Ste­vo Vu­ji­čić, Rat­ko Ga­ga Lu­čić, Pa­vle Vu­ču­ro­vić, Bo­ži­dar Fri­njo Kon­tić i Mi­o­drag Ko­va­če­vić, za­tim no­vi­nar „Po­li­ti­ke“ Vla­do Mi­ću­no­vić i sni­ma­te­lji ta­da­šnje je­din­stve­ne dr­žav­ne RTV Mi­lan Pe­šić i Mi­lun Ta­dić.

Kanjon Nevidio je poslednji osvojeni kanjon u Evropi. Nalazi se na 50 km od Žabljaka u pravcu Šavnika.

Naziv Nevidio, ili Neviđog, kako ga još zovu, podsjeća na misterioznu nepristupačnost. Njegove litice su toliko tijesne da na pojedinim mjestima svjetlost nikada ne dopire. Predstavlja jedan od najvećih alpinističkih izazova u ovom dijelu Evrope. Osvojen je tek 1965. godine a do tada ga, kako mu i ime kaže – niko nije čitavog vidio. Kanjon Nevidio je dug 2,7 km, dubok je u prosjeku 150 metara, sa vodopadima i preko 100 metara.