Kinezi kriju revizorski izvještaj

  • 5 mjeseci pre
  • 152 pregleda
  • Izvor: dan.co.me

Kineska kompanija CRBC, koja gradi autoput Bar–Boljare, krši Zakon o reviziji. Ovaj zaključak se može izvesti na osnovu podataka sa portala Poreske uprave, gdje se ne može naći revizorski izvještaj te kompanije za 2018. godinu.

Direktor Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Dejan Milovac kazao je da firma CRBC, koja već više od četiri godine posluje u Crnoj Gori i realizuje projekat izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar–Boljare, po obimu prometa spada u velika preduzeća.

– Takva preduzeća su prema Zakonu o reviziji obavezna da na godišnjem nivou, uz finansisjke izvještaje, vrše i reviziju svog poslovanja. Podaci sa portala Poreske uprave pokazuju da ova kompanija nije podnijela revizorski izvještaj Poreskoj upravi, pa tako ne znam da li je i kada rađena revizija. Ovaj podatak nije previše iznenađujući kada se ima u vidu kompletno finansiranje najskupljeg ikad projekta u Crnoj Gori, ali je istovremeno i apsolutno neprihvatljivo da zainteresovana javnost nema podatke o tome kako CRBC posluje u Crnoj Gori – rekao je Milovac.

„Dan” je 2. septembra poslao pitanja Kinezima zbog čega još nijesu dostavili revizorski izvještaj, ali odgovore na upite nismo dobili do zaključenja ovog novinskog broja.

Prema članu 53 Zakona o reviziji – novčanom kaznom u iznosu od 500 do 16.500 eura treba da se kazni za prekršaj pravno lice ako ne dostavi izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima Poreskoj upravi najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu poslovnu godinu u papirnoj i elektronskoj formi. Iako je kompanija CRBC zbog nepredavanja izvještaja trebala da bude kažnjena, nema naznaka da su nadležni državni organi bilo šta preduzeli povodom ovog slučaja.

Početkom jula ove godine „Dan” je objavio da kineska kompanija mjesecima krši i Zakon o računovodstvu. Radi se o zakonu po kojem su obavezani da finansijske iskaze za prethodnu godinu dostave do 31. marta. Stoga je CRBC, koji je započeo sa radovima na autoputu 11. maja 2015. godine, shodno članu 38 Zakona o računovodstvu, trebalo da bude kažnjen od strane Poreske uprave (PU) takođe u istom iznosu od 500 do 16.500 eura.

Kineski CRBC je po osnovnom ugovoru trebalo da završi radove na autoputu do 11. maja ove godine, ali se to nije dogodilo. Ugovorom teškim 809,6 miliona eura Vlada nije predvidjela izgradnju pristupnih puteva do petlji Smokovac i Veruša, napajanje autoputa električnom energijom, kao ni vodosnabdijevanje prioritetne dionice. Prema ranijim tvrdnjama predstavnika MANS-a, koji godinama prate taj državni projekat, samo prva – prioritetna dionica crnogorskog posla vijeka koštaće njene građane više od milijardu eura.

Milionske transakcije preko Prve banke
Kada su nakon pisanja „Dana” objavljeni finansijski iskazi kompanije CRBC za 2018. godinu, u isto vrijeme javnosti su postali dostupni i pod „velom tajne” skrivani izvještaji menadžmenta. Upravo u tim izvještajima pronađen je podatak da je kineska firma stavila u povlašćen položaj Prvu banku, u kojoj je pojedinačno najveći akcionar Aco Đukanović, brat predsjednika države Mila Đukanovića. Za milionske transakcije otvorili su čak pet žiro računa u Đukanovićevoj banci. Kineska kompanija tako godinama plaća mjesečno održavanje svih računa otvorenih samo u Prvoj banci, ali i proviziju na milionske transakcije koji se preko njih realizuju.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.