Klimatske promjene nisu zaobišle CG: Raste maksimalna u odnosu na minimalnu temperaturu

    1 godina pre 196 pregleda Izvor: Portal DAN

Savremene klimatske promjene i ekstremne vremenske pojave nisu zaobišle ni Crnu Goru, smatra pofesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) Dragan Burić.

On je kazao da je tokom prethodnih 70 godina, trend porasta srednje temperature vazduha značajan u Crnoj Gori, kako godišnje tako i na nivou sezona.

“Posmatrajući u srednjoj vrijednosti, u Podgorici, na primjer, zime postaju toplije za oko 0,15 stepeni Celzijusa po dekadi, a ljeta za čak 0,37 stepeni Celzijusa po dekadi. Na godišnjem nivou, period 1991-2020. je u Podgorici topliji za oko 1,10C u odnosu na prethodni 30-godišnji interval (1961-1990)“, naveo je Burić podatak iz svog istraživanja.

foto: Pixabay

Kako je rekao, danas živimo u eri klimatskih promjena koje su, po mišljenju mnogih, ubrzanije i intenzivnije u odnosu na one iz prethodnih epoha.

„Činjenica je da se planeta zagrijava i da je, u vezi s tim, povećana učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja”, istakao je Burić.

Prema njegovim riječima, postoje regionalne razlike u pogledu porasta temperature.

“Regionalne promjene u režimu i količini padavina su još izrazitije – pojedine regije i države postaju aridnije, a neke humidnije, dok ima i onih područja u kojima se smjenjuju sušni i ekstremno kišni periodi sa poplavama“, objasnio je Burić.

Kada je riječ o Crnoj Gori, Burić je rekao da istraživanje pokazuje da intenzivnije raste maksimalna u odnosu na minimalnu temperaturu.

„Za razliku od temperature, sa sezonskim i godišnjim sumama padavina se ne dešava ništa zabrinjavajuće. Godišnje, proljećne i jesenje sume padavina imaju pozitivan trend, a zimske i ljetnje negativan, ali su te promjene beznačajne”, naveo je on.

Burić je rekao da, ne samo kod temperature, već i kod padavina je prisutno povećanje dnevnih ekstrema.

“To znači da se češće registruju dani sa visokim temperaturama i sa obilnijim padavinama. Sa druge strane, povećava se i broj sušnih dana, odnosno dana bez padavina ili sa zanemarljivom količinom. Dakle, može se zaključiti da je klima Podgorice, generalno Crne Gore, postala značajno toplija i blago sušnija“, kazao je Burić.

Projekcije ukazuju, navodi on, da će se trend temperature i padavina nastaviti i u budućnosti.

“Prema regionalnim klimatskim modelima, u odnosu na današnju prosječnu temperaturu, procjenjuje se da će u periodu 2071-2100. godine Podgorica biti toplija za oko dva stepena Celzijusa, a po ekstremnijem scenariju i do 3,5-4,5 stepena, zavisno od modela”, rekao je Burić.

Kako je istakao, postoji velika saglasnost klimatskih modela da u budućnosti treba računati na češće ekstremne vremenske i klimatske događaje.

“Bez obzira na to što ne postoji tačan model, klimatske projekcije treba shvatiti ozbiljno, jer ukazuju šta se može dogoditi ako ne budemo vodili računa o životnoj sredini“, poručio je Burić.