Kojičić o tužbi građanke Pljevalja: Država je prekršila sve obaveze

    2 sedmice pre 971 pregleda Izvor: PV Informer
Foto: PV Informer –

Na zasjedanju osme sjednice Ustavnog odbora prilikom konstutativnog saslušanja za izbor kandidata Ustavnog suda Jovana Kojičića koji je doktorirao u Njemačkoj iz oblasti zaštite životne sredine, konkretno pitanje postavio je član odbora Nikola Rovčanin.

Pitanje se odnosilo na tužbu građanke Pljevalja o naknadi nematerijalne štete zbog uticaja životne sredine na zdravlje ljudi,od čijeg razrešenja zavisi pokretanje na hiljade mogućih novih tužbi ostalih građana Crne Gore, koji žive u sredinama gdje je vazduh zagađen i utiče na zdravlje ljudi.

Kandidat za člana Ustavnog suda Jovan Kojičić je ustvrdio da država nije jasno utvrdila ko je konkretno zagađivač vazduha, ali ako država ne utvrdi ko je zagađivač, onda država plaća štetu. Ne radi se o pitanju uglja, već o pitanju vladavine prava.

Radi se o sistemskom problemu, sa aspekta medicinskog prava i u Ustavu zacrtanog prava na zdravu životnu sredinu, a pri tome Crna Gora je usvojila čitav niz međunarodnih konvencija o vladavini prava koje nije sprovela u praksi. Pored medicinskog aspekta u konkretnom slučaju radi se o aspektu socijalnih prava i zaštiti ljudskih prava.

Kad su u pitanju Pljevlja, odluke Vlade iz prethodnog perioda o smanjenju zagađujućih materija, ne samo da nisu bile djelotvorne, već se stanje po mnogim aspektima i pogoršalo,što povlači za sobom nastavak kršenja vladavine prava i odgovornost države.

Što se tiče konkretne tužbe građanke Pljevalja, država je prekršila sve obaveze, a prevashodno se radi o kršenju prava na zdravlje, kršenju prava iz socijalne politike,nepoštovanju obaveza iz međunarodnih konvencija, a sve je vazduh.