Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, ocijenila je projekte nevladinih organizacija

    2 godine pre 401 pregleda Izvor: PV Informer

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, na sjednici održanoj 08.09.2022. godine ocijenila je projekte nevladinih organizacija na osnovu kriterijuma definisanih članom 14 i 15 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ), te na osnovu člana 17  iste Odluke utvrđuje: