Koncesioni dug 7,6 miliona

    8 mjeseci pre 310 pregleda Izvor: dan.co.me

Uprava za šume je u knjigovodstvenoj evidenciji utvrdila da su ukupne obaveze – dug svih korisnika šuma po osnovu koncesione naknade, na dan 31.12.2019. godine, na iznos od 7,6 miliona eura.

Najveći dio duga odnosi se na dospjela potraživanja koncesionara DOO „Vektra Jakić” Pljevlja, po osnovu plaćanja koncesione naknade po zaduženjima za period od 2012. do 2017. godine, u iznosu od 4,6 miliona. Takođe, značajan dio ukupnog duga se odnosi na potraživanja koja datiraju još iz vremena funkcionisanja akcionarskih društava u većinskom državnom vlasništvu, koja su kasnije bila predmet likvidacije ili, pak, privatizacije, kao što su: A.D. „Korporacija Jakić” Pljevlja i slično, kao i potraživanja od bivših korisnika šuma/koncesionara iz perioda od 2008. do 2016. godine, koji se takođe nalaze u postupcima stečaja. Činjenica je da je dug u gore pomenutom iznosu evidentiran i kod Poreske uprave u čijoj nadležnosti je naplata i pokretanje mjera prinudne naplate potraživanja po osnovu naknade za korišćenje šuma. Iz tog razloga smatramo da ovo pitanje treba ozbiljno analizirati, potruditi se da se naplate sva potraživanja u svim predmetima u kojima je to moguće naplativo, a ona koja su nenaplativa, otpisati na zakonom dozvoljen način, kako bismo došli do realnog stanja potraživanje – naveli su iz Uprave za šume.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6772 pregleda