Konstituisan Odbor direktora i izabran predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja

    2 meseca pre 5453 pregleda Izvor: PV Informer

Danas je sa početkom u 11 časova održana sjednica Odbora direktora Rudnika uglja sa dvije tačke dnevnog reda, konstituisanje Odbora direktora i izbor predsjednika Odbora direktora.

Nekoliko dana prije ove sjednice Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore je zasijedajući u funkciji XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja izabrao je nove članove Odbora direktora tog društva.

Za nove članove Odbora direktora RUP-a izabrani su: Tamara Cmiljanić, Stanojka Kljajević, Bojan Krvavac, Emir Bidžan i Nikola Miličić, da bi na današnjoj konstitutivnoj sjednici Rudnika uglja za predsjednika Odbora Direktora izabrana Stanojka Kljajević iz Socijalističke narodne partije (SNP-a).

Iako se u medijima špekulisalo da će na mjesto predsjednika Odbora direktora danas biti izabran diplomirani politikolog Bojan Krvavac, funkcioner Demokratske Crne Gore, on je na današnjoj konstitutivnoj sjednici podnio ostavku na mjesto člana Odbora direktora, ali će na toj funkciji ostati do izbora novog člana Odbora direktora.

Prema pisanju medija izmjenama i dopunama Statuta koje su usvojene na Skupštini akcionara, na kojoj je izabran i novi Odbor direktora, zanimanje politikolog dopisano je na listu podobnih za člana, pa dakle i predsjednika Odbora direktora RUP-a.

Pošto Statut stupa na snagu danom registracije u Registru privrednih subjekata, a ne danom donošenja, politikolog Krvavac nije mogao ni biti izabran za člana Odbora direktora na toj sjednici Skupštine akcionara, što je vjerovatno razlog podnošenja ostavke.

Krvavac je u Rudniku uglja i na funkciji zamjenika Izvršnog direktora, što bi ukazivalo na mogućnost sukoba interesa.