Krediti za projekte zaštite životne sredine i energetske efikasnosti

    9 mjeseci pre 198 pregleda Izvor: RTCG

Investiciono-razvojni fond (IRF) predstavio je danas novu kreditnu liniju Program kreditiranja projekta zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, u cilju rješavanja problema u tim oblastima.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a, Zoran Vukčević, kazao je da je IRF nedavno usvojio posebnu kreditnu liniju koja je namijenjena za zaštitu životne sredine i obnovljivih izvora energije, čime je realizovan zaključak Vlade kojim je IRF zadužen da i tu problematiku, u okviru svojih kreditnih linija, riješi na efikasan način.

“U okviru ove kreditne linije mi smo proširili dijapazon korisnika kredita. Pored preduzetnika i preduzeća u privatnom vlasništvu omogućili smo da ovu kreditnu liniju mogu koristiti i opštine, Glavni grad, Prijestonica kao i sva javna preduzeća”, rekao je Vukčević na konferenciji za novinare.

On je naveo da svi oni koji imaju problem kada je posrijedi zaštita živote sredine imaju mogućnost da od IRF-a dobiju povoljna kreditna sredstva.

“Cilj ove kreditne linije je da se omogući saniranje odlagališta otpada, obezbijede uslovi za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, obrada otpada, iskorišćavanje vrijednih svojstava otpada, misli se prije svega na reciklažu i izgradnju nekih minihidroeletrana (mHE), odnosno termoelektrana (TE)”, kazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, cilj kreditne linije je i podsticanje čiste proizvodnje odnosno smanjenje nastajanja otpada u proizvodnom procesu, sprovođenje nacionalnih programa energetski zaštitnih sistema, kao i podsticaj korišćenja obnovljivih izvora energije, prenosi Infobiro.

Maksimalan iznos kredita za te namjene je tri miliona EUR, dok je minimalan deset hiljada EUR. Kamatna stopa kreće od 3,8 do četiri odsto u zavisnosti od stimulativnih mjera koje podnosilac zahtjeva koristi.

“Misli se prije svega da li se koriste u sjevernom regionu i opštinama manje razvijenih sredina, da li preduzeća redovno izmiruju svoje poreske obaveze. Rok povraćaja je 15 godina i grejs period je do pet godina”, zaključio je Vukčević.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6015 pregleda