КРВАВАЦ: ПРОБЛЕМЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РИЈЕШИТИ АНГАЖОВАЊЕМ СТРУЧНИХ ЛИЦA

    2 godine pre 4349 pregleda Izvor: PV Informer

Ситуација са загађењем у Пљевљима је алармантна највише у зимском периоду, али и током остатка године. Поред великог загађења ваздуха, присутна су загађења земљишта и воде.

Чист ваздух и питка вода, деценијама уназад, само су један од проблема са којима су Пљевљаци суочени. Често се деси да, приликом већих падавина или отапања снијега, од градског Водовода добијемо информацију да вода није за пиће, што је недопустиво у 21. вијеку.

У Пљевљима је у порасту ниво морбидитета и морталитета, односно обољења и смртности који су директно повезани са нивоом загађења животне средине.

Проблем загађења животне средине није од јуче, он траје нажалост деценијама, сами грађани су свједоци да је наш град служио искључиво за стварање профита одређеном броју људи па и самој држави, а заузврат су нам оставили опустошен град и многобројне проблеме.

Поштовани суграђани,прије свега, неопходно је да Пљевља имају еколошког инспектора у циљу ефикаснијег реаговања на еколошке проблеме нашег града.

Такође, неопходно је :Емисије Термоелектране довести у законски прописане норме ;

Наставак рекултивације депоније Маљевац;

Рудник угља континуирано да спроводи мјере на смањењу емисије прашине на критичним мјестима ;

Управљање системом отпадних вода;

Приступити потпуној санацији депоније пиљевине и дрвног отпада шумско индустријског комбината „Вектре Јакић“, уз примјену највећих еколошких стандарда јер констатно њена унутрашњост гори и додатно утиче на квалитет ваздуха у нашем граду.

Креирање фонда за замјену грејних котлова на угаљ, уз значајно повећање субвенција на еколошки прихватљива горива (пелет, брикет), а кроз заједничку сарадњу Владе Црне Горе и локалне самоуправе, један је од главних програмских циљева наше коалиције.

Такође, постављање заштитних појасева зеленила дуж најфреквентнијих регионалних путних праваца, крај копова рудника и каменолома, као и унутар комплекса постојећих индустријских објеката, је мјера која се мора реализовати.

Када је ријеч о управљању отпадом у нашој општини, неопходно је реализовати следеће активности:

– Успостављање нове инфраструктуре за интегрално управљање отпадом;

– Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем;

– Формирање пунктова за селективно одлагање отпада на градском и руралном подручју;

– Набавка неопходне инфраструктуре за успостављање система селективног сакупљања отпада;

– Системско прикупљање електронског и електричног отпада, постављање контењера за ту врсту отпада;

– Санација неуређених одлагалишта отпада.

У том правцу, посебну пажњу посветићемо изградњу Регионалног рециклажног центра. Изградњом Регионалног рециклажног центра за сјевер Црне Горе, ријешио би се дугогодишњи проблем илегалног одлагања отпада и депонија у нашем граду.

Учинићемо све да санирамо еколошки хаос у нашем граду! ДРЖИТЕ НАС ЗА РИЈЕЧ!

Игор Крвавац, специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, кандидат за одборника побједничке коалиције „Демократски фронт – За будућност Пљеваља – Милан Лекић“