Lingvista dr Miomir Abovic iz Tivta tvrdi: ČIRGIĆ JE LINGVISTIČKA NEZNALICA

    1 sedmica pre 463 pregleda Izvor: www.facebook.com

Plemeniti i dobrostivi puče, ja vam moram priznat jednu, za mene jako bolnu, istinu: ja, do danas, nisam čitao legendarni “Pravopis crnogorskog jezika” Čirge dr Adnana!! Stidim se, priznajem, i skrušeno tražim oprost od svih vas!! (Ipak nisam bio nepismen sve ovo vrijeme).

Poenta je u sljedećem: za Adnana dr Čirgu bilo bi mnogo bolje da me đavo ni danas nije natanćao da bacim pogled na taj Pravopis. Ali jeste, jeste, plemeniti i dobrostivi puče, natanćao me je!! I to sam bacio pogled samo na jedno poglavlje- “Crnogorska (i)jekavica”, i u tom poglavlju otkrio sam horor od sveopšteg lingvističkog neznanja, plemeniti moj i dobrostivi puče!!

Evo samo jedan primjer, puče stari i mudri: kaže nama, između ostalog, Čirga dr Adnan sljedeće, citiram ovog veljeg lji(n)g(a)vistu:”Nekadašnji prijedlog прѣ- (pri) u funkciji prefiksa ima različite glasovne vrijednosti u zavisnosti od toga da li predstavlja sastavni dio složenoga glagola, imenice ili pridjeva” Pa onda Adnan dr Čirga navodi sljedeće primjere: prelaziti, predlagati, prevariti, prelomiti itd.

E moj plemeniti i dobrostivi puče, da vi znate koliko toga problematičnog ima u samo jednoj ovoj pravopisnoj konstataciji našeg dobrog Čirge dr Adnana (čiji magistarski rad, by the way, još niko nije vidio)!! Prvo- i najproblematičnije- jeste očito miješanje kriterija: pravopis- bilo kojeg jezika- piše se za sadašnjeg običnog građanina Crne Gore. Dakle, pravopis treba da tretira ISKLJUČIVO SINHRONIJSKO STANJE JEZIKA- a Čirga dr Adnan nam govori o nekadašnjem prijedlogu прѣ-, metodološki potpuno neopravdano u pravopisnu problematiku uključujući dijahronijsku ravan jezika!! Pri tome, naravno, nemajući veze s mozgom o tom nekadašnjem jer to nekadašnje zalazi u duboku istoriju našeg jezika- kako god nominovali taj jezik- a Čirga dr Adnan slabo poznaje i savremeni jezik a kamoli taj nekadašnji.

No, kad smo već kod tog nekadašnjeg jezika, ja sam obučavan (i u dobroj mjeri obučen) kao specijalist za Staroslovenski jezik i istoriju jezika pa ajde da Čirgi dr Adnanu objasnimo par stvari u vezi ovog, kako on reče u njegovom “Pravopisu”, nekadašnjeg prijedloga.

Čuveni “Rječnik staroslovenskog jezika” Čehoslovačke akademije nauka iz 1982. godine odrednicu прѣ zaista navodi kao prijedlog u značenju: “pred”. Bitne su dvije napomene: a) navedeno je izuzetno malo primjera za ovu leksemu u upotrebnoj vrijednosti prijedloga; b) od spomenika u kojima je прѣ posvjedočeno kao prijedlog nema niti jednog staroslovenskog kanonskog spomenika!! To znači da je прѣ već u ovom periodu- dakle negdje u X i XI stoljeću- bilo jako ograničeno u upotrebnoj vrijednosti prijedloga: i u značenjskom pogledu (ima samo jedno značenje, značenje “pred”, i u teritorijalnom pogledu. A za stanje u savremenom jeziku Čirga dr Adnan trebalo je da konsultuje prvi tom “Tvorbe reči u savremenom srpskom jeziku” prof. Ivana Klajna- objavljen 2002. u Beogradu, gdje, na strani 176, jasno piše:”Primetimo najpre da broj prefikasa koji se NIKAD (naglašavanje je moje) ne javljaju samostalno nije tako mali kao što bi se iz gramatika dalo zaključiti. Nesamostalni su pra-, pro-, raz-, naj-, pa- i pre-“. Dakle, pre- u savremenom jeziku- ako je nekad davno i bilo prijedlog- ISKLJUČIVO JE PREFIKS.

Ali tu nije kraj nevoljama Čirge dr Adnana!! Jer prefiks pre-, za razliku od nekadašnjeg prijedloga прѣ koji je imao samo jedno značenje, ima više značenja. Da je malo bolje pogledao primjere koje je on sam naveo jedan pored drugog- prelaziti, predložiti- utvrdio bi to čak i takva lingvistička neznalica kao što je Adnan dr Čirgić. Jer, u “prelaziti” prefiks прѣ- ima značenje translokalnosti, a u “predložiti” uopšte i nemamo prefiks pre-, nego prefiks pred-!! Čirga dr Adnane, pa ti ne razlikuješ dva različita prefiksa!! Tek da ne pričam o tome koliko je- u etimološkom pogledu- komplikovano objašnjenje porijekla značenja glagola “predložiti”; o tome upravo pišem jedan rad pa će se Čirga dr Adnan, preko tog mog rada, naknadno obavijestiti o toj problematici. Čirga, Čirga, bubo lenja, šta će o tvom “Pravopisu” reći pokolenja kad ga detaljno analiziram?! Jer ovo je, puče moj dobrostivi, i za Boga miloga, bila samo jedna rečenica!! A samo u poglavlju “Crnogorska (i)jekavica”, plemeniti i dobrostivi puče, ima još toliko promašaja da je to mnogo čak i za Adnana dr Bezmagistarskog.

P.S.: izvinjavam se što jedan, kako sad kažu sa FCJK, neostvareni lingvist poput mene ovako brutalno rastura jednu lingvističku gromadu kao što je Čirga dr Adnan, čije se knjige prevode čak u USA. Ali eto, i nama neostvarenima Svevišnji pruži priliku da ponekad malo poučimo ove ostvarene.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6783 pregleda