Mandić – Paniklova: Uloga parlamenta ključna u dostizanju Ciljeva održivog razvoja

    7 meseci pre 245 pregleda Izvor: skupština.me

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se danas sa Ekaterinom Paniklovom, stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Uputivši čestitke povodom početka mandata na mjesto stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterini Paniklovoj, Mandić je podsjetio na kvalitet i sadržajnost saradnje Crne Gore i UNDP-a, te naglasio da je u svakom trenutku Program Ujedinjenih nacija za razvoj bio prepoznat kao konstruktivan, izuzetno važan i aktivan partner u realizaciji prioritetnih razvojnih ciljeva.

U tom kontekstu predsjednik Skupštine je ukazujući na važnost podrške UN-a cjelokupnoj demokratizaciji i napretku Crne Gore, odnosno našoj reformskoj agendi, izrazio očekivanje da će se nastaviti sa takvom praksom, dodatno i snažnije tokom pregovaračkog procesa sa EU, te naglasio da je upravo članstvo u Evropskoj uniji, odnosno usvajanje i implementacija najviših evropskih standarda, jasan spoljnopolitički prioritet nove većine. Mandić je istakao da će se snažno nastojiti da ovaj cilj bude realizovan u naskorije vrijeme, zagovarajući dominantno princip u kome istinske reforme u svakom trenutku stoje ispred same retorike.

On je, uz podsjećanje na aktivnosti koje su realizovane u partnersvu Skupštine i UNDP-a i poruku da postoji potpuna spremnost za nastavak aktivnog angažmana nadležnih skupštinskih odbora u aktuelnom sazivu, poručio da se kroz implementaciju zajedničkih projekata i u perspektivi može očekivati da će zajedničkim zalaganjem biti ostvareni značajni rezultati, sa naglaskom na aktivnosti koje sprovodi Odbor za rodnu ravnopravnost i Ženski klub.

Predsjednik je konstatovao da nažalost 28. saziv Skupštine ima nedovoljan broj poslanica, te da procenat od 21% nije na zadovoljavajućem nivou, ocjenjujući da se mora dodatno raditi na omogućavanju suštinskog rodnog balansa na mjestima odlučivanja, poručio da će sa pozicije predsjednika parlamenta nastojati da da puni doprinos da praksa koja bi se odnosila na pomenutu problematiku u perspektivi bilježi pozitivne trendove.

Stalna predstavnica UNDP-a Ekaterina Paniklova istakla je ključnu ulogu koju parlamenti imaju u postizanju Agende 2030, dodajući da UNDP u potpunosti podržava ovu važnu misiju.

“UNDP je u svom radu fokusiran na zeleni i održivi razvoj, smanjenje siromaštva, dostizanje rodne ravnopravnosti i izgradnju otpornosti, pružajući tehničku podršku institucijama na profesionalan i nepristrasan način. Naš pristup uključuje unapređenje zakonodavnih procesa, pružanje ekspertske podrške i omogućavanje inkluzivnih političkih dijaloga kako bi se obezbijedilo da su parlamentarne aktivnosti usklađene sa Ciljevima održivog razvoja i da im aktivno doprinose.

Prepoznajući značaj parlamenata u ostvarivanju ovih ciljeva, uvjerena sam da će Skupština Crne Gore iskoristiti svoj značajan uticaj za sveobuhvatan doprinos nacionalnim i međunarodnim razvojnim naporima u skladu sa principima Ujedinjenih nacija. UNDP je spreman da pruži podršku u ovim važnim procesima“, dodala je Paniklova.

foto: skupština.me