Maraš razriješena sa funkcije direktora Plantaža

    1 mesec pre 171 pregleda Izvor: cdm.me

Verica Maraš razriješena je sa funkcije izvrišnog direktora na lični zahtjev iz objektivnih razloga, vođena interesima kompanije i novonastalim okolnostima.

Odbor direktora se zahvalio Maraš na dosadašnjoj profesionalnoj saradnji i postignutim rezultatima.

Odbor direktora je donio odluku da se na funkciju izvršnog direktora imenuje Miroslav Vuković, direktor Sektora pravnih i opštih poslova.

Zbog potrebe da se neutrališu neosnovane informacije koje su plasirane javnosti, javnost se informiše da Maraš svoje razrješenje nije uslovaljavala isplatom bilo kakve otpremnine.

Odbor direktora je u skladu sa obavezama iz Statuta izvršio imenovanje odgovarajućih tijela sastavljenih od po dva člana odbora i tri stručna lica iz kompanije, kao stručnih tijela za njegov dalji uspješan rad.

Pokrenute su aktivnosti za organizovanje revizorskog odbora u Kompaniji.

Odbor je razmotrio više tekućih pitanja iz domena svoje nadležnosti, posebno nagalašavajući potrebu faunkcionisanja Kompanije u uslovima djelovanja korona virusa.

Umjesto demanta, Odbor direktora je otvoren za komunikaciju sa najširom javnošću, posebno medijima,  u cilju kontinuiranog objektivnog infomisanja o svim pitanjima u radu ove globalne crnogorske  kompanije.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6928 pregleda