Milović: Katnića ljekari obilaze na tri sata, odbio da ide u KCCG

    2 sedmice pre 305 pregleda

Godišnji izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2023. godinu, sa osvrtom na Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu za instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na dnevnom je redu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu je i godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2023. godinu.

Tu je i izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u prvoj polovini prošle godine. Sjednici prisustvuje i ministar pravde Andrej Milović.

Ombudsman Siniša Bjeković rekao je da njima nije cilj da zamijene pravosudne institucije, već da pomognu u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda. Naveo je da vide poboljšanje ali da treba imati na umu i veliki broj predmeta u radu pred sudovima.

Posebno je upozorio na potrebu djelotvornijih istraga o policijskoj torturi, ali se založio i za bolji položaj novinara.

“U radu su po pitanju zaštite od diskriminacije bilo 243 predmeta”, rekao je Bjeković.

Milović je naveo da se Katnić u pritvoru u Istražnom zatvoru Podgorica nalazi od 16. aprila ove godine.

“Od dana prijema u Istražni zatvor Podgorica odbija da uzima hranu, odnosno štrajkuje glađu (u svojoj izjavi je naveo da je štrajk glađu započeo 13. aprila). Svakodnevni pregledi zatvorskih ljekara (46) odbija redovnu antikoagulantnu terapiju. Redovni pregledi psihijatra (16). Upoznat je sa posljedicama koje po zdravije može uzrokovati štrajk glađu, potpisao izjavu. Upoznat sa Malteškom deklaracijom, potpisao izjavu. Dana 29. aprila u svojoj izjavi naveo da odbija preglede i sve zdravstvene intervencije. Dana 1. maja upućen u KCCG i pregledan od ljekara specialiste psihijatra, odbio internistički pregled, labaratorijsku dijagnostiku i hospitalno liječenje u KCCG. U izjavi od 6. maja izjavio da odbija liječenje u Kliničkom centru Crne Gore ali i u okviru Sektora za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Dao je izjavu da od 7. maja u 6 časova odbija da uzima vodu, od kog dana su, u cilju kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja pritvorenog Katnića uvedena 24-časovna dežurstva zatvorskih ljekara koji imenovanog obilaze na svakih tri sata. Takođe, imenovanog svakog dana pregleda ljekar psihijatar. Više puta odbio da bude upućen u KCCG – tri puta, potpisao izjavu”, rekao je Milović.

Što se smještaja tiče, kazao je, smješten je u jednokrevetnoj prostoriji površine osam kvadratnih metara, koja se nalazi pod video nadzorom.

“U okviru prostorije postoji sanitari čvor i tuš. Imajući u vidu porast temperature, pritvorenom Katniću je ponuđeno i da u prostoriji bude ugrađen klima uređaj, što je on odbio”, rekao je Milović.

Naveo je da se posjete Katniću redovno ostvaruju.

Viđene su i tri posjete predstavnika Zaštitinika ljudskih prava i sloboda, te posjeta vještaka medicinske struke dr Nemanje Radojevića.

“Članom 40 Pravilnika propisano je da izuzetno predsjednik suda koji je ovlasćen da vrši nadzor nad pritvorenim licima, može dozvoliti vanrednu posjetu, najviše jedanput mjesečno. Po odobrenju predsjednika Višeg suda u Podgorici pritvoreni Katnić ostvario je vanrednu posjetu dana 1. maja 2024 godine. Shodno citiranoj odredbi Pravilnika, a s obzirom na već jednu ostvarenu vanrednu posjetu u mjesecu maju, dana 14. maja nije odobreno da pritvorenog Katnića, po dozvoli predsjednika Višeg suda za vanrednu posjetu, posjeti Zlatko Vujović, predstvanik CeMI. O svim okolnostima vezanim za stanje pritvorenog lica Katnića svakodnevno se obavještava predsjednik Višeg suda u Podgorici i nadležni sudija za istragu”, kazao je Milović.