MINISTARSTVO FIINANSIJA OBJAVILO PODATKE 0 DRŽAVNOJ KASI ZA POLA GODINE – Deficit budžeta 206 miliona eura

    6 meseci pre 242 pregleda Izvor: dan-cdm.me

Prihodi budžeta za pola godine iznosili su 747,8 miliona eura, što je za 76,3 miliona eura manje nego u istom periodu 2019. godine, pokazuju podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta u periodu od januara do juna. U istom periodu rashodi budžeta iznosili su 954 miliona eura i veći su za 67 miliona eura u odnosu na 2019. godinu, što je dovelo do toga da deficit budžeta u prvoj polovini godine bude 206,6 miliona eura i da u odnosu na isti period 2019. godine bude veći za čak 143,3 miliona eura, piše Dan.

Na ovoliki deficit uticala je kriza izazvana pandemijom virusa korona i zdravstvenim mjerama Vlade. Od marta do juna minus Vlade je iznosio 130 miliona eura.

“Sprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva od pandemije virusa Kovid-19 uslovilo je ograničenu ekonomsku aktivnost, što je posledično tome uzrokovalo pad planirane naplate prihoda budžeta. Na drugoj strani, potreba dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema i implementacija paketa mjera podrške privredi i građanima u cilju ograničavanja negativnih efekata pandemije zahtijevala je i preraspodjelu rashoda budžeta kako bi se obezbijedio fiskalni prostor za finansiranje ovih mjera. Shodno novim ekonomskim okolnostima, u junu mjesecu usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. godinu”, naveli su iz Ministarstva finansija.

Za razliku od prvih pet mjeseci, u Vladi su sada prihode i rashode upoređivali sa projekcijama budžeta iz rebalansa, koji je nedavno usvojen.

“U periodu januar-jun prihodi budžeta iznosili su 747,8 miliona eura ili 16,2 odsto procijenjenog BDP-a (4.607,3 miliona eura), što je za 3,2 miliona eura ili 0,4 odsto više u odnosu na planirane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu. Veća naplata prihoda u odnosu na planirane, prevashodno je rezultat bolje naplate poreza i doprinosa na zarade, od čega je porez na dohodak ostvaren iznad plana za milion eura, dok su prihodi od doprinosa veći od planiranih za 3,7 miliona eura ili 1,7 odsto. Bolja naplata prihoda po ovom osnovu dominantno je posledica isplaćenih subvencija na zarade kao mjere podrške privredi u sklopu drugog paketa ekonomsko-socijalnih mjera. Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit”, naveli su iz Ministarstva finansija, na čijem čelu je Darko Radunović.

Najveće negativno odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je kod poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 4,9 miliona eura, il i 1,9 odsto, usljed ograničene privredne aktivnosti uzrokovane pandemijom u prethodnim mjesecima.

“U odnosu na isti period prethodne godine prihodi budžeta su manji za 76,3 miliona eura ili 9,3 odsto, što je i očekivano u ekonomskim uslovima koje opredjeljuje pandemija i sprovođenje mjera za ograničavanje posledica iste”, kazali su iz ministarstva.

Izdaci budžeta u istom periodu iznosili su 954,4 miliona eura ili 20,7 odsto BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 17,2 miliona eura, odnosno 1,8 odsto.

“U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su veći za 66,4 miliona eura, ili 7,5 odsto, i to kao rezultat većeg izdvajanja za potrebe finansiranja mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kroz realizovane mjere dva paketa socio-ekonomskih mjera. U strukturi izdataka budžeta, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 420,8 mi liona eura i na nivou su planiranih”, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Istakli su da je u periodu od januara do juna ostvaren deficit budžeta u iznosu od 206,6 miliona eura, ili 4,5 odsto BDP-a, koji je za 20,4 miliona eura ili devet odsto manji u odnosu na planirani.

Slabija realizacija zbog ograničavanja radova na autoputu

Kapitalni izdaci u šestomjesečnom periodu realizovani su u iznosu od 84,5 miliona eura, što je za 0,5 miliona eura, ili 0,6 odsto manje od planiranih, odnosno za 15,3 miliona, ili 15,3 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.

“Kapitalni budžet u periodu januar-jun realizovan je u ukupnom iznosu od 71,8 miliona, što je za 6,3 miliona više od plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu manje za 14,8 miliona, što je rezultat ograničavanja izvođenja radova na prioritetnoj dionici autoputa, usled pandemije”, pojasnili su iz Ministarstva finansija.

Najnovije vijesti

Danas o opozivu ambasadora

26. januara 2021. 10:13

Godinu dana od pogibije Kobija

26. januara 2021. 09:40

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 13829 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8051 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7225 pregleda

Pljevlja u doba Korone 19.03.2020. (VIDEO)

19. januara 2021. 6790 pregleda

Na Jabuci “pali” šverceri narkotika

15. jula 2019. 6590 pregleda
%d bloggers like this: